Skip to main content

Nieuws over grondwater

In deze rubriek wordt melding gedaan van actuele activiteiten van de commissie grondwater Hillegersberg. In 2016 wordt gewerkt naar het eind doel: een overeenkomst met gemeente en hoogheemraadschap over de te nemen maatregelen ter voorkoming van paalrot door grondwaterherstel.


Opvolging bewonersavond 24 maart

Het heeft even geduurd voordat de beantwoording van alle vragen van de bewonersavond rond was, dit komt o.a. door de bestuurlijke lading van een en ander. Het verslag van de avond stond al langer op de website.

Lees verder

inspreken bij HHSK

De cgOH heeft 1 juni 2016 ingesproken mede namens andere bewonersorganisaties bij de commissie Integraal Waterbeheer van het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard in vervolg op de zienswijze die de commissie heeft ingediend op het waterbeheersplan.

Lees verder

Aandacht voor grondwater door Schieland en Rijkswaterstaat

De commissie Grondwater van InHillegersberg heeft de aandacht van Hoogheemraadschap van Schieland en Rijkswaterstaat. Tineke van Oosten pleitte namens de commissie woensdag 28 oktober bij Schieland om Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier  te erkennen als kwetsbare gebieden. Eerder deze maand was er overleg met Rijkswaterstaat over gevolgen van de A13/A16 voor de grondwaterstand. De inspraak bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gebeurde tijdens de commissie Integraal Waterbeheer. Het verzoek is om gebieden met een lage grondwaterstand, zoals in Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier, beter te beschermen door ze te benoemen tot kwetsbare gebieden. Volgens Tineke...

Lees verder