Skip to main content

Riolering Straatweg aangepakt

De commissie Grondwater Oud Hillegersberg zal mede het woord voeren tijdens de informatieavond over de rioleringswerkzaamheden aan de Straatweg. Dat gebeurt dinsdag 8 september (19-21 uur) in Lommerrijk.

Dit najaar wordt begonnen met de vervanging van de riolering tussen de Korteweg (Tivolibrug) en de Berglustlaan. Met betrokkenen worden de werkzaamheden voorbereid in klankbordvergaderingen, waarbij ook de commissie Grondwater van InHillegersberg is vertegenwoordigd. In dat overleg presenteert de commissie een rapport met onderzoeksbevindingen die volgende week tijdens de inloopavond zal worden toegelicht.

Namens de commissie licht Tineke van Oosten de werkzaamheden aan de Straatweg toe: “Het riool onder de stoepen van de Straatweg is ernstig verzakt en draineert het grondwater zodanig dat het op diverse plaatsen met  een meter is verlaagd. Dit heeft gedurende de laatste tientallen jaren ernstig paalrot veroorzaakt bij de woningen langs de Straatweg. De gemeente heeft het afgelopen jaar de plannen voorbereid, in 2016 zal de riolering worden vervangen. De commissie Grondwater heeft geprobeerd om met redenen omkleed te onderbouwen dat het grondwater op een niveau zou moeten komen van vijftien centimeter boven het niveau van de plassen. Op die manier zou grondwater dekking van de houtenfunderingen die nog goed zijn worden gegarandeerd. De gemeente wil hieraan echter niet meewerken.

Tijdens de inloopavond in Lommerrijk is te zien wat er in de Straatweg en zijstraten staat te gebeuren. Om acht uur is er een plenaire presentatie van de commissie grondwater, gevolgd door een toelichting door de gemeente. Hierin wordt voor een ieder duidelijk dat de gemeente zich volgens ons onvoldoende richt op grondwaterstijging ten behoeve van de houten funderingen.”

Burgerparticipatie

De commissie Grondwater houdt zich bezig met de bedreiging van laag grondwater voor funderingen. Het is ze ook gelukt een verhaal te mogen houden bij een symposium over burgerparticipatie tijdens het afscheid van gemeentegriffier Jaap Paans. Toen hield namens de commissie Grondwater Tineke van Oosten een verhaal over hoe burgerparticipatie in de praktijk werkt en welke moeite het soms kost een probleem als funderingsproblematiek onder de aandacht van de lokale overheid te krijgen.

Het valt te hopen dat mede door deze presentatie er meer oog is voor funderingsproblematiek op gemeentelijk niveau.

Laat reactieformulier zien
0
Shares