Grondwater en Paalrot

Alles over de activiteiten van de commissie grondwater in de Oud Hillegersberg en Molenlaankwartier. Zie rechts in het submenu ook de documenten die hierover geschreven zijn.


Actief grondwaterbeheer in Hillegersberg

Heel lang leek het onmogelijk dat er in Rotterdam actief grondwaterbeheer zou worden toegepast. Actief beheren betekent het grondwater zo sturen dat in droge tijden het grondwater hoger komt te staan. Zodoende kunnen de houtenfunderingen geheel onder water blijven ook als de verdamping hoog is en er weinig regen valt.

Lees verder

Werkbezoek Commissie Bouwen Wonen en Buitenruimte (BWB) en update mei en juni 2019

Het is alweer enige tijd geleden dat we een bericht op de site plaatsten. Dit betekent niet dat het werk stil ligt, in tegendeel! De planvorming voor de rioolvervanging nadert zijn hoogtepunt: eind van dit jaar moet de planvorming gereed zijn. Maar we zijn nog niet tevreden met de voorstellen die er nu liggen. Begin juli is de volgende (van de maandelijkse) vergadering van de projectgroep Oud Hilegersberg en gaan we proberen het voorliggende rioleringsplan te verbeteren.

Lees verder

Motie Rotterdams Deltaplan Grondwater

In vervolg op het inspreken 24 mei in de commissie BWB door de bewonersgroepen, die samenwerken aan de verhoging van het grondwater in het funderingsrisicogebied Hillegersberg, heeft de commissie BWB onderstaande motie aangenomen.

Lees verder

Hoofdlijnen bewonersavond “Droge voeten en natte palen”

Op 30 maart organiseerden we vanuit de bewonersorganisatie de 4e bewonersavond over het grondwater en de benodigde maatregelen. Hier onder het verslag van die avond. Telkens komen we een stapje verder, zo blijkt ook uit dit verslag, maar we zijn er nog niet helemaal. De bestuurlijke intenties zijn nu goed, dus er is een basis waarop we verder kunnen toewerken naar het noodzakelijke grondwaterherstel.

Lees verder

InHillegersberg homepage
Copyright © 2019 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians