Grondwater en Paalrot

Alles over de activiteiten van de commissie grondwater in de Oud Hillegersberg en Molenlaankwartier. Zie rechts in het submenu ook de documenten die hierover geschreven zijn.


Erasmusspeld voor Sieb de Jong

Gisteravond werd aan Sieb de Jong de Erasmusspeld uitgereikt. Wethouder Grauss kwam hiervoor bij onze Algemene Ledenvergadering (ALV) speciaal langs. Na een toepasselijke speech van de wethouder werd de Erasmusspeld bij Sieb opgespeld. Hij krijgt zijn speld voor zijn werk voor de Commissie Grondwater. Het was een lang proces, zoals hij net daarvoor in zijn presentatie beschreef, en heeft hierin een groot verschil voor de wijk gemaakt. Ook heeft hij een enorme deskundigheid opgebouwd waarvan de bewoners dankbaar gebruik maken. We kennen hem als een gedreven, deskundig en betrokken persoonlijkheid. We feliciteren Sieb met de Erasmusspeld!

Lees verder

Lintje voor Tineke van Oosten

Vandaag is een feestelijke dag voor Tineke van Oosten. Ze krijgt een lintje "Ridder van Oranje Nassau" voor haar betrokken en actieve bijdrage voor de ontwikkeling van Hillegersberg en Rotterdam. We zijn trots dat we Tineke hebben kunnen voordragen voor een koninklijke onderscheiding.  Alle activiteiten van Tineke van Oosten zijn onder actieve burgerparticitpatie te vatten. Ze is breed in haar interesse en vrijwilligerswerk. Haar hart ligt bij het opkomen voor behoud van groen, grondwater en het stadsgezicht. Daarnaast zet ze zich in voor gelijke kansen voor vrouwen in de samenleving. Een leuk voorbeeld van de breedheid van haar activiteiten is haar rol bij de speurtocht naar de 4e Rotterdamse...

Lees verder

Actief grondwaterbeheer in Hillegersberg

Heel lang leek het onmogelijk dat er in Rotterdam actief grondwaterbeheer zou worden toegepast. Actief beheren betekent het grondwater zo sturen dat in droge tijden het grondwater hoger komt te staan. Zodoende kunnen de houtenfunderingen geheel onder water blijven ook als de verdamping hoog is en er weinig regen valt.

Lees verder

Werkbezoek Commissie Bouwen Wonen en Buitenruimte (BWB) en update mei en juni 2019

Het is alweer enige tijd geleden dat we een bericht op de site plaatsten. Dit betekent niet dat het werk stil ligt, in tegendeel! De planvorming voor de rioolvervanging nadert zijn hoogtepunt: eind van dit jaar moet de planvorming gereed zijn. Maar we zijn nog niet tevreden met de voorstellen die er nu liggen. Begin juli is de volgende (van de maandelijkse) vergadering van de projectgroep Oud Hilegersberg en gaan we proberen het voorliggende rioleringsplan te verbeteren.

Lees verder

Motie Rotterdams Deltaplan Grondwater

In vervolg op het inspreken 24 mei in de commissie BWB door de bewonersgroepen, die samenwerken aan de verhoging van het grondwater in het funderingsrisicogebied Hillegersberg, heeft de commissie BWB onderstaande motie aangenomen.

Lees verder

InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians