Skip to main content

Erasmusspeld voor Sieb de Jong

Gisteravond werd aan Sieb de Jong de Erasmusspeld uitgereikt. Wethouder Grauss kwam hiervoor bij onze Algemene Ledenvergadering (ALV) speciaal langs. Na een toepasselijke speech van de wethouder werd de Erasmusspeld bij Sieb opgespeld. Hij krijgt zijn speld voor zijn werk voor de Commissie Grondwater. Het was een lang proces, zoals hij net daarvoor in zijn presentatie beschreef, en heeft hierin een groot verschil voor de wijk gemaakt. Ook heeft hij een enorme deskundigheid opgebouwd waarvan de bewoners dankbaar gebruik maken.

We kennen hem als een gedreven, deskundig en betrokken persoonlijkheid. We feliciteren Sieb met de Erasmusspeld!

In 2009 werd de grondwater problematiek in de wijk Oud-Hillegersberg door destijds de Bewonersorganisatie Oud-Hillegersberg als aandachtspunt erkend. De huizen in deze wijk zijn gebouwd op palen en wanneer deze palen droog staan ontstaat paalrot. Op verschillende plekken in Oud Hillegersberg trad al paalrot op. Voor de individuele huizenbezitter is herstel een zeer kostbare aangelegenheid. Het overheidsbeleid is dat elke huizenbezitter zelf verantwoordelijk is om paalrot te voorkomen. Een individuele huiseigenaar kan een aantal maatregelen nemen maar kan het waterniveau zoals dat in een wijk is niet zelf beïnvloeden. De Commissie Grondwater is vanaf de begindatum gevormd door Tineke van Oosten en Sieb de Jong. De Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg is opgegaan in de grotere Bewonersorganisatie InHillegersberg.

Doel van de Commissie Grondwater is om de zorg voor voldoende hoogte van grondwater, en daarmee paalrot te voorkomen, onder de aandacht te brengen van burgers en overheden. Tevens om te onderzoeken wat bewoners zelf kunnen doen, welke taken de gemeente en het Hoogheemraadschap op zich dienen te nemen. Vanaf het begin was de insteek om in overleg tot een gezamenlijk gedragen beleid te komen.

Dit heeft in 2017 geleid tot het Deltaplan Grondwater. In dit Deltaplan gaan bewonersgroepen, de Gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap de zorg voor hoogte van grondwater op zich nemen. Het gehele traject is er eentje van de lange adem geweest. Het is een taai en langdurig proces geweest en door de vasthoudendheid van de Commissie Grondwater is het gelukt. Zij heeft zowel de gemeente als het hoogheemraadschap van de noodzaak van een publieke aanpak weten te overtuigen. Dit leidde tot een enorme omslag: van moeite hebben met deze burgerparticipatie naar het maken van een gezamenlijk plan. Dit is een enorme prestatie!

Hun werk heeft geleid tot een grote bewonersparticipatie op grondwater/funderings gebied in Hillegersberg Zuid. De gekozen strategie van een niet confronterende vasthoudende geleidelijkheid. Zonder de deskundigheid van Sieb de Jong was dat niet gelukt. Heel concreet verzorgt Sieb de Jong bijvoorbeeld het rekenwerk, waarvoor de peilhoogte actief metende bewoners in de bloemenbuurt het meetwerk verrichten. Twee keer in de week meten deze bewoners de grondwaterstand en deze gegevens worden door Sieb omgezet tot een degelijke analyse die vervolgens wordt gebruikt bij het grondwater beheer beleid.

Met bijeenkomsten voor buurtbewoners, inspreken op raadsvergaderingen, kennis vergaren en delen heeft zij in samenwerking met anderen voor elkaar weten te krijgen dat er nu sinds kort daadwerkelijk een oplossing is gevonden om de risico’s voor paalrot te voorkomen. Waarschijnlijk is dit de eerste gerichte aanpak in heel Nederland.

Deze onderscheiding is bij de Gemeente Rotterdam aangevraagd door Bewonersorganisatie InHillegersberg met ondersteuning van Hoogheemraadschap Schieland en Krimperwaard (HHSK) en de vertegenwoordiging van de bewonersinitiatieven die in Hillegersberg Zuid actief zijn, Grondwater op Peil, de Bloemen en de Gravenbuurt en de initiatiefgroep grondwater statenlaan kwartier.

0
Shares