Skip to main content

Adviezen aan bewoners

Op deze pagina treft u alle adviezen aan over het voorkomen van paalrot door grondwaterherstel.

Naast overheden kunnen bewoners ook zelf maatregelen treffen. Hiertoe zijn twee adviezen opgesteld: hoe zelf te meten hoe het met het grondwater en eigen fundering is gesteld en hoe hemelwater kan worden afgekoppeld naar de bodem.


Naast website nu ook de funderings-info app!

Op de website Funderingsherstel was al veel nuttige informatie te vinden, waaronder het laatste nieuws over funderingsproblematiek in Rotterdam. Sinds kort is er nu ook een nuttige app voor zowel iPhone en Android bijgekomen. Erg handig als je goed op de hoogte wil worden gehouden over dit onderwerp.    

Lees verder