Skip to main content

Voortgangsrapportages

Op deze pagina treft u alle voortgansrapporten aan over het voorkomen van paalrot door grondwaterherstel.

Het bewonersinitiatief Voorkomen van paalrot is gefinancierd door de gemeente Rotterdam en enkele sponsoren. Het bewonersinitiatief loopt in 2015 en 2016. Halfjaarlijks vindt er ter verantwoording verslaglegging plaats.