Skip to main content

Nieuws over grondwater

In deze rubriek wordt melding gedaan van actuele activiteiten van de commissie grondwater Hillegersberg. In 2016 wordt gewerkt naar het eind doel: een overeenkomst met gemeente en hoogheemraadschap over de te nemen maatregelen ter voorkoming van paalrot door grondwaterherstel.


Werkbezoek Commissie Bouwen Wonen en Buitenruimte (BWB) en update mei en juni 2019

Het is alweer enige tijd geleden dat we een bericht op de site plaatsten. Dit betekent niet dat het werk stil ligt, in tegendeel! De planvorming voor de rioolvervanging nadert zijn hoogtepunt: eind van dit jaar moet de planvorming gereed zijn. Maar we zijn nog niet tevreden met de voorstellen die er nu liggen. Begin juli is de volgende (van de maandelijkse) vergadering van de projectgroep Oud Hilegersberg en gaan we proberen het voorliggende rioleringsplan te verbeteren.

Lees verder

Motie Rotterdams Deltaplan Grondwater

In vervolg op het inspreken 24 mei in de commissie BWB door de bewonersgroepen, die samenwerken aan de verhoging van het grondwater in het funderingsrisicogebied Hillegersberg, heeft de commissie BWB onderstaande motie aangenomen.

Lees verder

Hoofdlijnen bewonersavond “Droge voeten en natte palen”

Op 30 maart organiseerden we vanuit de bewonersorganisatie de 4e bewonersavond over het grondwater en de benodigde maatregelen. Hier onder het verslag van die avond. Telkens komen we een stapje verder, zo blijkt ook uit dit verslag, maar we zijn er nog niet helemaal. De bestuurlijke intenties zijn nu goed, dus er is een basis waarop we verder kunnen toewerken naar het noodzakelijke grondwaterherstel.

Lees verder