Skip to main content

Hoofdlijnen bewonersavond “Droge voeten en natte palen”

Op 30 maart organiseerden we vanuit de bewonersorganisatie de 4e bewonersavond over het grondwater en de benodigde maatregelen. Hier onder het verslag van die avond. Telkens komen we een stapje verder, zo blijkt ook uit dit verslag, maar we zijn er nog niet helemaal. De bestuurlijke intenties zijn nu goed, dus er is een basis waarop we verder kunnen toewerken naar het noodzakelijke grondwaterherstel.

Onderstaand document geeft een overzicht van:

De hoofdlijnen bewonersavond op 30 maart 2017 in Lommerrijk
1. Beleid onttrekken grondwater.
2. Haalbaarheid lokale peilopzet watergangen
3. Masterplan duurzaam grondwaterbeheer funderingsrisicogebied Hillegersberg
4. Opgave Statenlaanbuurt
5. Opgaven Bloemenbuurten en Gravenbuurt

Het verslag bewonersavond “Droge voeten en natte palen”
30 maart 2017, Lommerrijk, Rotterdam
1) Inleiding
2) Beleid onttrekken grondwater
3) Haalbaarheid lokale peilopzet
4) Presentatie masterplan
5) Panel debat drie partijen
6) Afsluiting

pdf170513 verslag bewonersavond grondwater 30 maart 2017.pdf563.26 KB

0
Shares