Skip to main content

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

In verband met de nieuwe wetgeving zal u bij het betalen via de website eenmalig worden verzocht uw gegevens (opnieuw) in te vullen. Daarmee zijn we in lijn met de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland die zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg