Skip to main content

InHillegersberg

Laatste nieuws

Culturele koffieochtend - De Biesbosch; van boerenland naar waterland

Op vrijdag 6 oktober 2023 wordt er in de Fonteinkerk weer een culturelekoffieochtend gehouden. Jacques van der Neut zal dan een lezing geven over denatuurontwikkeling ...

Lezing 9 oktober Nooit gebouwd Hillegersberg

Historisch Hillegersberg Schiebroek organiseert op 9 oktober 2023 haar derde lezing.Chris Mast zal op 9 oktober spreken over: "Nooit gebouwd Hillegersberg".Planne...

Lidmaatschap

Word lid en steun onze bewonersorganisatie!

Opkomen voor de belangen in de wijk gaat niet vanzelf en daarom zijn leden belangrijk. Word of blijf daarom lid van Bewonersorganisatie InHillegersberg. 

Over de bewonersorganisatie InHillegersberg

InHillegersberg is een bewonersorganisatie die bestaat sinds 1992 en gevormd wordt door vrijwilligers met hart voor onze mooie omgeving. We staan voor behoud van leefkwaliteit van het Molenlaankwartier en Oud-Hillegersberg. Dat wordt steeds moeilijker sinds we direct onder het bestuur van de Coolsingel vallen.

De leefbaarheid is een belangrijk punt. Hillegersberg is een mooie wijk, dat moet zo blijven. Daarom aandacht voor veiligheid, luchtverontreiniging, bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, infrastructuur, grondwater en andere zaken die zich op betreffende momenten voordoen.

De middelen die InHillegersberg daarbij inzet liggen voor een belangrijk deel op het terrein van de communicatie: website en social media, maar ook het uitgeven van een nieuwsbrief. Er zijn bewoners die liever niet van een scherm lezen.

Een Vereniging
De bewonersorganisatie InHillegersberg is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De geldmiddelen bestaan uit contributies van de leden (voor 2019 bedraagt het lidmaatschap vanaf € 20,00). Aanmelden kan via deze site onder Lidmaatschap. Daarnaast kan een beroep gedaan worden op een subsidie voor bewonersinitiatieven. De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers die in het bestuur of in commissies zitten.

Samenwerking
Waar mogelijk en nuttig wordt samengewerkt met andere organisaties. InHillegersberg vormt samen met de andere Bewonersorganisaties uit Hillegersberg-Schiebroek Bewoners!His, het adviesorgaan voor de drie leden die namens Bewoners!His (www.bewonershis.nl) in de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek zitten.

Suggesties/Bijdragen?
InHillegersberg is een platform waar alles samenkomt: wat is er allemaal te doen, leuke en goede initiatieven van de bewoners, mooie plekken en de ontwikkelingen die de wijk aangaan. Maar ook het in de gaten houden van de plannen van de gemeente Rotterdam en daarop acteren.

Heeft u suggesties of een bijdrage? Heeft u een artikel voor onze website, wilt u een probleem aan de orde stellen of helpen oplossen, wilt u meehelpen bij het organiseren van events of mooie foto’s te maken? Mail dan naar

Vrijwilligers gezocht!

Kom Bewonersorganisatie InHillegersberg versterken!

Er is werk aan de winkel in Hillegersberg en daarom zijn wij op zoek naar mensen. InHillegersberg zoekt vrijwilligers voor de volgende vacatures: