Geluid & Lucht

Alles over het Luchtmeetnet Hillegersberg - Schiebroek. Wat betekent dit voor onze buurt? Je leest het allemaal in deze rubriek.


Informatieavond 28 november 2019 gezondheidseffecten luchtvervuiling en geluidsoverlast

Op donderdag 28 november 2019 sprak bewonersorganisatie InHillegersberg op een voorlichtingsavond voor bewoners over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling en geluidsoverlast door vliegverkeer. Drs. Hans in ’t Veen, Longarts van Sint Franciscus Gasthuis was een van de sprekers. Diverse bewoners waren op de uitnodiging afgekomen. Je bent wat je inademt

Lees verder

Luchtmeetnet Hillegersberg en Schiebroek

In 2017 werd in Hillegersberg en Schiebroek gestart met een luchtmeetnet HIS. Op dertig plaatsen in de wijk wordt van minuut tot minuut de luchtkwaliteit gemeten. Nu, twee jaar later, hebben we daarvan cijfers ter beschikking. Het is een lastige klus om al die waarden te ordenen en er conclusies aan te verbinden. Op dinsdag 26 november werden de voorlopige resultaten gepresenteerd aan de betrokken groep bewoners en geïnteresseerden.

Lees verder

Informatieavond 28 november gezondheidseffecten luchtvervuiling en geluidsoverlast

Graag nodigen wij u uit voor een informatie over de gezondgeheidseffecten van luchtvervuiling en geluidsoverlast door vliegverkeer. Deze avond wordt georganiseerd in De Fonteinkerk,  Terbregselaan 3,  Rotterdam - Hillegersberg. Drs. Hans in ’t Veen, Longarts van Sint Franciscus Gasthuis is een van de sprekers. Let op de avond begint om 19 uur en eindigd om 22 uur. Inloop vanaf 18:30 uur.

Lees verder

DCMR meet 50 jaar luchtkwaliteit - 17 oktober debat in Arminius

Dit jaar wordt exact 50 jaar de luchtkwaliteit in onze regio gemeten door DCMR Milieudienst Rijnmond. Ze vieren dat met een debat in Arminius. Ook de iniatiefnemers van het Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek zijn hiervoor uitgenodigd om deel te nemen aan het debat. Hieronder het programma: Dit jaar wordt exact 50 jaar de luchtkwaliteit in onze regio gemeten door DCMR Milieudienst Rijnmond. Tijd om in de politieke talkshow DRAAD stil te staan bij onze lucht. Wat zijn de feiten? Welke effecten heeft schone of juist vervuilde lucht op onze gezondheid? Wat is de opbrengst van de metingen door burgers aan het meetnet? Welke maatregelen moeten er genomen worden om de laatste ‘meters’ te kunnen...

Lees verder

Opening luchtmeetnet Hillegersberg/Schiebroek

Na de introductie in september 2017 van het LHiS – luchtmeetnet Hillegersberg/Schiebroek - zijn er in maart weer twee voorlichtingsavonden geweest over de voorgang en het uitwisselen van ervaringen. Het nut van een luchtmeetnet wordt ondersteund door berichten in de media dat het met de luchtkwaliteit in Rotterdam en ook in onze omgeving nog beslist niet optimaal is.

Lees verder

Luchtmeetnet Hillegersberg- Schiebroek

Vorig jaar zijn we gestart met het iniatief “Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek (LHIS)”. Het concept is eenvoudig. Bewoners plaatsen een meetapparaat in de tuin. Een sensor meet iedere minuut het gehalte fijnstof PM 2,5 op 30 plekken in de wijk. Daarnaast wordt NO2 iedere 4 weken met behulp van Palmesbuisjes op 16 plekken in de wijk gemeten. 1 reacties

Lees verder

InHillegersberg homepage
Copyright © 2021 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians