Skip to main content

Opening luchtmeetnet Hillegersberg/Schiebroek

Na de introductie in september 2017 van het LHiS – luchtmeetnet Hillegersberg/Schiebroek - zijn er in maart weer twee voorlichtingsavonden geweest over de voorgang en het uitwisselen van ervaringen. Het nut van een luchtmeetnet wordt ondersteund door berichten in de media dat het met de luchtkwaliteit in Rotterdam en ook in onze omgeving nog beslist niet optimaal is.

Deden in september Schiebroek en 110-Morgen mee, nu is de samenwerking uitgebreid met het Kleiwegkwartier en Terbregge. De vijf ballonnen symboliseren de vijf bewonersverenigingen.

Opening

De eerste resultaten van het Data Analyse Team werden gepresenteerd. Het doel van het meetproject is inzicht krijgen in de blootstelling van stoffen – op dit moment fijnstof en stikstofdioxide - op wijk/straatniveau, in tijd en dagen en ervaring op doen met het zelf meten / burgerluchtmeetnet en niet afhankelijk te zijn van externe bronnen als het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat is het RIVM en andere lokale instanties als DCMR. Dit landelijk meetnet heeft geen goede dekking van onze regio en te weinig verdichting om op straatniveau verschillen te kunnen zien.  Tevens worden deze metingen gedaan in opdracht van de overheid. Maar voor het maken van vergelijkingen worden de gegevens van deze meetstations  wel gebruikt.

Ook wordt er gekeken naar de ‘bronbijdrage’. Bijvoorbeeld van het weg- en vliegverkeer, hout stook, vuurwerk of een brand in de buurt. Het project zit nog in de (begin) fase van onder andere  ervaring opdoen, uitslagen lezen en interpreteren en het onderwerp op de politieke agenda krijgen.

De gegevens die binnenkomen via LHiS zijn wel op straatniveau en geven de tijden aan waarop de uitstoot plaatsvindt. Het is te volgen op de website :

Outdoorclimate.munisense.net  

Inlognaam: algemeen

Wachtwoord: meetnethis

De uitslagen zijn niet statisch. Er dient rekening gehouden te worden met  factoren als natuurlijk ochtend- en avondspits, bouwactiviteiten, koud weer + zondag > open haarden, windstil weer en  vliegverkeer. De effecten op een straat gelegen bij een drukke weg.

De resultaten van de metingen van NO₂ / Palmesbuisjesmeting (stikstofdioxide) : op de  illustraties staan de plaatsen waar de buisjes zijn geplaatst en de uitslagen van januari j.l. (blauw) en februari (oranje).

Resultaat1

Locaties

De vervolgstappen van het Data Analyse Team, want op dit moment is het ‘werk in uitvoering’ :

  • Correctie weersinvloeden
  • Vergelijken van meetuitkomsten met andere steden ( Eindhoven, Nijmegen, Amsterdam e.a)
  • Verder inzoomen bronbijdrage ( bv. Bijdrage vrachtverkeer, vliegverkeer, houtkachels)
  • Nadere analyse correlatie van onze meetresultaten en resultaten DCMR/RIVM
  • Data-input tbv RWS algoritme gemaakt tbv analyse Eindhoven / Aireas
  • en wat in de loop der tijd naar boven komt.

Op beide avonden was er een longarts aanwezig om te wijzen op de gevaren van slechte luchtkwaliteit. 

Presentaties:

pdf20180305 Luchtmeetnet presentatie.pdf1.21 MB

pdf20180314 Luchtmeetnet presentatie Data Team.pdf2.36 MB

0
Shares