Skip to main content

Rapporten

Op deze pagina treft u alle rapporten aan over het voorkomen van paalrot door grondwaterherstel.

De rapporten besteden aandacht aan de grondwaterstandsproblematiek in de wijken Oud Hillegersberg en Kleiwegkwartier met speciale aandacht voor de Graven- en Bloemenbuurt. Twee gerenommeerde bureaus hebben een review gegeven op het rapport over Graven- en Bloemenbuurt.


Rapport over grondwaterzorgplicht

160317 Gemeentelijke zorgplicht grondwater versie CgOH.pdf2.51 MB Dit rapport heeft de commissie grondwater laten opstellen door Peter de Putter, jurist gespecialiseerd in grondwater problematiek en wie daarvoor verantwoordelijk is. Aan de hand van veel gestelde vragen door burgers geeft Peter inzicht in de gemeentelijke zorgplicht voor het grondwater en de uitwerking daarvan door de gemeente Rotterdam in Gemeentelijke RioleringsPlan. Ook gaat hij uitgebreid in op de gestelde vragen.  

Lees verder