Skip to main content

Rapporten

Op deze pagina treft u alle rapporten aan over het voorkomen van paalrot door grondwaterherstel.

De rapporten besteden aandacht aan de grondwaterstandsproblematiek in de wijken Oud Hillegersberg en Kleiwegkwartier met speciale aandacht voor de Graven- en Bloemenbuurt. Twee gerenommeerde bureaus hebben een review gegeven op het rapport over Graven- en Bloemenbuurt.


Rapport over grondwater aangeboden

De commissie Grondwater van de Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH) overhandigt dinsdag 4 februari om elf uur op het stadhuis in Rotterdam haar eindrapport aan wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte) en hoogheemraad Chris van der Velden (Schieland). 

Lees verder