Skip to main content

PowerPoint Presentaties

Op deze pagina treft u alle inhoudelijke presentaties aan over het voorkomen van paalrot door grondwaterherstel.

In de loop van de tijd zijn er diverse presentaties gegeven over het grondwater in Oud Hillegersberg en Kleiwegkwartier. De oudste dateert van 2008, het jar dat de grondwaterzorgplicht in werking trad.


Droge voeten én natte palen – Maatregelen tegen paalrot

Ongeveer tweehonderdzeventig bewoners waren 24 maart in Lommerrijk aanwezig op de informatieavond die de Commissie Grondwater Oud-Hillegersberg, samen met bewonersorganisatie InHillegersberg, bewonersorganisatie Kleiwegkwartier en de Bewonersinitiatiefgroep Kleiwegkwartier / Goed Gefundeerd, had georganiseerd.

Lees verder

Overzicht van de presentaties bewonersavond 24 maart 2016

De presentaties tijdens de bewonersavond van 24 maart 2016 staan online. Het gaat om de Powerpoint presentaties over de oorzaken en maatregelen van Sieb de Jong namens cgOH (commissie grondwater Oud-Hillegersberg). De presentatie van Sander van Beurden namens de gemeente Rotterdam en presentatie van Dorenda Gerts namens de HHSK (Hoogheemraadschap Schieland en Krimperwaard).

Lees verder

Presentaties bewonersavond 24 maart 2016

160324 bewoners oorzaken.pdf2.53 MB 160324 bewoners maatregelen.pdf3.15 MB Op de bewonersavond 24 maart 2016 presenteert Sieb de Jong de oorzaken van de lage grondwaterstand in de wijken van Hillegersberg met paalrot tot gevolg. Vervolgens presenteert hij welke maatregelen kunnen worden genomen om de grondwaterstand te verhogen, zonder dat er wateroverlast ontstaat. Per sheet is een uitleg toegevoegd.

Lees verder

Tips voor deelname bewonersavond

Het merendeel van de beschikbare stoelen zijn reeds gereserveerd en er zijn slechts 50 staanplaatsen beschikbaar. Om zeker te zijn van een zitplaats is aanmelding dus zeker aan te raden. Dit kan door een mail te sturen naar grondwater@inhillegersberg.

Lees verder