• Over ons

Wie zijn wij

Over de bewonersorganisatie InHillegersberg

Introductie

InHillegersberg is een bewonersorganisatie die bestaat sinds 1992 en gevormd wordt door vrijwilligers met hart voor onze mooie omgeving. We staan voor behoud van leefkwaliteit van het Molenlaankwartier en Oud-Hillegersberg. Dat klinkt vanzelfsprekend maar dat is het niet.

Voor InHillegersberg is een van de belangrijke speerpunten het contact met de achterban. Dat is met name ook belangrijk omdat de gemeente Rotterdam grote prioriteit legt bij de participatie door de bewoners. InHillegersberg wil daarin een organisatie zijn die zo goed mogelijk opvangt wat er leeft bij de bewoners, wensen doorgeeft, initiatief kan nemen in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, kortom doorgeven, faciliteren. Dit alles op basis van een zo groot mogelijke kennis en geïnformeerd zijn over alle belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente Rotterdam en het gebied Hillegersberg-Schiebroek.

De leefbaarheid is een belangrijk punt waar veel aandacht naar toe gaat. Hillegersberg is een mooie wijk, dat moet zo blijven. Daarom aandacht voor veiligheid, luchtverontreiniging, bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, infrastructuur, grondwater en andere zaken die zich op betreffende momenten voordoen.

De middelen die InHillegersberg daarbij inzet liggen voor een belangrijk deel op het terrein van de communicatie: website en social media, maar ook het uitgeven van een nieuwsbrief. Er zijn bewoners die liever niet van een scherm lezen.

Een Vereniging

De bewonersorganisatie InHillegersberg is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De geldmiddelen bestaan uit contributies van de leden (minimaal € 20,00 per jaar). Daarnaast kan een beroep gedaan worden op een subsidie voor bewonersinitiatieven.  

Het bestuur bestaat uit 5 leden. De voorzitter: Margreet Hovenkamp, de secretaris: Trudy Meijerink, Ragnhild Smeets: penningmeester, Dennis Mark: lid van Gebiedscommissie, Sander  Vroegindewei. Er zijn enkele commissies op specifieke gebieden. Alle leden zijn vrijwilligers.

Samenwerking 

Waar mogelijk en nuttig wordt samengewerkt met andere organisaties. InHillegersberg vormt samen met de andere Bewonersorganisaties uit Hillegersberg-Schiebroek Bewoners!His, het adviesorgaan voor de drie leden die namens Bewoners!His ( www.bewonershis.nl)  in de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek zitten.

Lid worden?

De jaarcontributie voor 2019 bedraagt minimaal € 20,- (meer mag ook). U kunt zich opgeven via de website onder de knop ‘Lidmaatschap’. Dit heeft onze voorkeur. Maar u kunt ook  € 20,- overmaken naar NL 28 INGB 000 206 1251 op naam van bewonersvereniging InHillegersberg. Dan graag uw adres vermelden. Opkomen voor de belangen in de wijk gaat niet vanzelf en daarom zijn leden belangrijk. In deze tijd is het meer dan ooit nodig dat u ons helpt. 

Suggesties/Bijdragen?

InHillegersberg is een platform waar alles samenkomt: wat is er allemaal te doen, leuke en goede initiatieven van de bewoners, mooie plekken en de ontwikkelingen die de wijk aangaan. Maar ook het in de gaten houden van de plannen van de gemeente Rotterdam en daarop acteren.  

Heeft u suggesties of een bijdrage? Heeft u een artikel voor onze website, wilt u een probleem aan de orde stellen of helpen oplossen, wilt u meehelpen bij het organiseren van events of mooie foto’s te maken? Mail dan naar 

over

logo

Bewonersorganisatie

Volg ons op

0
Shares