Skip to main content

Rapport over grondwater aangeboden

De commissie Grondwater van de Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH) overhandigt dinsdag 4 februari om elf uur op het stadhuis in Rotterdam haar eindrapport aan wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte) en hoogheemraad Chris van der Velden (Schieland). 

 oud hberg maatregelen

Deze gebeurtenis is bijzonder omdat Oud Hillegersberg de enige wijk in Nederland is waar de bewoners zelf proberen paalrot te voorkomen. Overal elders beschouwen huiseigenaren paalrot als overmacht en komen pas bij de gemeente als er kostbaar funderingsherstel nodig is.

Grondwater op orde

In oktober 2013 hebben BOH, de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap gezamenlijk actiepunten opgesteld om in de periode tot en met 2021 de grondwaterstand op orde te brengen. Hierdoor zal het voortschrijden van de paalrot in de wijk sterk beperkt worden. De bewonersorganisatie heeft inmiddels een aantal actiepunten  verder uitgewerkt, die worden toegelicht in het eindrapport.

In de wijk Oud Hillegersberg staat de grondwaterstand al zeventig jaar te laag. Al meer dan veertig jaar schrijdt deze schimmelinfectie in de houten palen voort door de wijk. Telkens duikt op een andere locatie in de wijk de noodzaak tot funderingsherstel op. De BOH heeft een commissie Grondwater in gesteld, die diepgaand onderzoek heeft gedaan naar de  oorzaken van paalrot. Paalrot wordt veroorzaakt door lage grondwaterstand en droogstand van houten paalkoppen. 

Verlaging polderpeil

De belangrijkste  oorzaak is verlaging van het polderpeil met effect op de hele wijk. Voorts zakt het grondwater lokaal veel verder weg door het winnen van diep grondwater  en  verzakte lekke riolen. Al met al gaat het om decimeters verlaging tot zelfs lokaal één meter. Door de voorgetelde maatregelen komt het merendeel van het permanent of  in zomers droog staande funderingshout weer onder water te staan.

De commissie Grondwater werkt in samenspraak met de gemeente en het hoogheemraadschap aan slimme, weinig kostbare en duurzame  oplossingen. De commissie is benieuwd naar de reactie van gemeente en hoogheemraadschap op voorstellen van de bewonersorganisatie.

| Bijlagen: pdf140129 grondwater OH S12345 definitief rapport.pdf

0
Shares