Skip to main content

Historisch onderzoek naar de oorzaken van de grondwaterstandsdaling

De commissie grondwater heeft uitgebreid historisch onderzoek gedaan naar de oorzaken van de grondwaterstandsdaling in het funderingsrisicogebied Hillegersberg.

Er liggen verschillende peilbesluiten aan ten grondslag. Ook is nagegaan wie die peilbesluiten hebben genomen en welke belangen destijds daarbij een rol speelden. Het rapport, hieronder te downloaden, is 10 juli 2017 aangeboden aan hoogheemraad mw Dorenda Gerts.  

pdf170713 Peilverlagingen polder Berg en Broek definitief.pdf2.00 MB14/07/2017, 10:43

 

0
Shares