Skip to main content

LHiS – luchtmeetnet gebied Hillegersberg-Schiebroek

De bewonersorganisatie InHillegersberg heeft subsidie aangevraagd en gekregen van de Gebiedscommissie om in de wijk luchtkwaliteit te meten. Zowel Schiebroek als 110-Morgen doen mee aan dit project.

Per wijk is €9000,- verstrekt, dus gezamenlijk €27.000,-. Er zijn in de omgeving van Rotterdam meetpunten van DCMR (zie oranje locatiepinnen in onderstaande plattegrond), maar die staan langs de snelwegen om Rotterdam. In de wijken zelf wordt op dit moment niet gemeten. Om nu een indruk te krijgen hoe de luchtkwaliteit in onze wijken is, is dit project in het leven geroepen. Ook in de wijken zijn knelpunten, denk aan de Molenlaan.

LHiS kaart

Na dit heugelijke nieuws zijn er twee bijeenkomsten geweest om de geïnteresseerde bewoners voor te lichten over de uitvoering. Hier een kort verslag van de bijeenkomsten.
Er zijn ca 60 aanmeldingen geweest om mee te doen. Er is budget voor 21 meetapparaten, zie blauwe stippen. Voor het bepalen van de meetlocaties is een technische commissie - waarin (bestuurs)leden van de drie bewonersorganisaties aan deelnemen - in het leven geroepen. De volgende keuzes zijn gemaakt:
Zo goed mogelijke spreiding over de drie gebieden/wijken die meedoen.
Specifieke interesses:
- Zo dicht mogelijk bij de vliegroute
- Zo dicht mogelijk bij de A20/N471
- Zo dicht mogelijk bij drukke punten Molenlaan
- Educatie en outreach (Natuurtalent, kinderboerderij de Wilgenhof)
- Een van de meetapparaten zal bij een DCMR meetpunt worden geplaatst om de nauwkeurigheid te garanderen.
Drie geselecteerde buurtbewoners gaan proefdraaien met behulp van het technisch team. Eind oktober wordt op deze adressen de apparatuur geplaatst. De overige apparaten worden in november geplaatst. De technische commissie werkt samen met DCMR en RIVM. De apparatuur wordt geleverd door Munisense, die het technische team zal bijstaan. Tevens is er samenwerking met Virus Free Air. Zij zijn deskundig op het gebied van fijnstof.

 

Hoe werkt het systeem?
Het meetapparaat komt op een hoogte van 2 tot 3 meter. De laatste heeft de voorkeur om vandalisme tegen te gaan.
Het apparaat om te meten staat draadloos in verbinding met een gateway die aangesloten is op de modem. Er is een 12V adapter nodig en een buitenstopcontact is handig. Bij ernstige aanslag moet het apparaat worden schoongemaakt. De gegevens over de luchtkwaliteit worden per minuut doorgegeven aan de computer.LHiS meetapparatuur


Wat wordt er gemeten?
De focus ligt op Fijn stof / PM 2.5 (real time metingen). Daar is op dit moment geld voor. Om NO2 (stikstof) te meten moet eerst aanvullende financiering voor worden aangevraagd. Voor de duur van een jaar, optioneel 2e jaar. Inderdaad, als er geld is.
Op 7 oktober zullen de bewonersorganisaties bij het Snelloket Hillegersberg-Schiebroek bij de Gebiedscommissie een verzoek indienen tot uitbreiding van het budget. In de toekomst zou dan ook het NO2 gehalte kunnen worden gemeten met behulp van Palmes buisjes.


Hoe nu verder?
Er is een inventarisatie gemaakt van bewoners die willen deelnemen. Gedacht wordt aan het vormen van een platvorm. Daar kunnen bewoners hun ideeën en suggesties kwijt. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de data te delen met niet deelnemende bewoners, maar dat is wel de wens.

0
Shares