Skip to main content

Wethouder Bonte opent vanavond de Luchtclub - opvolger Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek

Wethouder Bonte opent vanavond de Luchtclub – de opvolger van Luchtmeetnet HIS. Wil je meekijken? Het is via teams van 19:30 tot 20:30 uur. Klik hier voor de link

Wat gaan we doen tijdens de kick-off?
Wethouder Arno Bonte heet iedereen welkom. Daarna volgt er uitleg over de Luchtclub en vertelt ervaringsdeskundige Margreet Hovenkamp over het luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek (LHIS). Peter Breugel van de Milieudienst DCMR-Rijnmond geeft uitleg over de sensoren en de meetgegevens. Tenslotte is er alle gelegenheid om vragen te stellen aan de deskundigen van het RIVM, DMCR, LHIS, de gemeente en de community stewards.

Achtergronden Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek

Eind 2017 zijn we gestart met het meten van onze lucht vanwege de ontwikkelingen om onze wijken heen waaronder de aanleg van de A16 Rotterdam en de toename van het vliegverkeer.  Bewoners kwamen naar ons toe met de vraag of ze nog wel gezond in de wijken konden wonen.

Het plan voor een luchtmeetnet is bedacht door een aantal bewoners om de aandacht op onze wijken te vestigen. Vervolgens zijn er subsidievoorstellen geschreven en aangevraagd door Bewonersorganisaties InHillegersberg, Leven-in-Schiebroek en 110-morgen. Dat het onderwerp leeft bleek wel uit het enorm aantal meldingen van bewoners die mee wilden doen en een meetapparaat in de tuin wilden plaatsen. Daarna sloten ook bewonersorganisaties Kleiwegkwartier en Terbregge`s Belang aan.

Destijds was al bekend dat fijnstof niet goed is voor de gezondheid en hoe kleiner de deeltjes des te schadelijker. Daarnaast gingen de ontwikkelingen rondom de apparatuur hard. Het was voor ons belangrijk dat de metingen betrouwbaar waren. Gekozen is voor een apparaat dat fijnstof PM 2,5 meet. Na een gesprek met DCMR is ervoor gekozen om ook een jaar lang NO2 door middel van palmesbuisjes te meten. Het luchtmeetnet HIS en de palmesbuisjes zijn gefinancierd vanuit de Gebiedscommissie HIS.

Luchtmeetnet HIS heeft impact gehad en er is meer aandacht voor schone lucht in onze wijken gekomen. Er is veel media aandacht en aandacht uit de stad geweest voor het luchtmeetnet HIS.

Nadat we met de 16 palmesbuisjes zijn gestart kwam ook uit de stad het bericht dat een project werd opgestart waarbij bewoners zich konden aanmelden. Op 200 plekken in de stad werd bij bewoners NO2 gemeten.

Uit de resultaten van ons Luchtmeetnet HIS blijkt dat we met minder meetpunten voor fijnstof PM 2,5 toe kunnen. De meters functioneren langzaam aan minder goed en zouden opnieuw geijkt moeten worden. Recentelijk kwam een bericht uit de stad dat de wethouder bewoners Fijnstof PM 2,5 zou willen laten meten op een praktisch identieke manier aan wat wij doen “De luchtclub”. Een bewoner dient hiervoor alleen elektriciteit beschikbaar te stellen. We hebben ons intern beraden en na ruggespraak met de bewonersorganisaties is geconstateerd dat ons doel: aandacht voor onze wijken en aandacht voor schone lucht is bereikt. Het is een mooi moment om onze meters te vervangen door nieuwere meters. Hiermee stopt het luchtmeetnet HIS.

De Luchtclub is een iniatief van de stad Rotterdam om fijnstof PM 2,5 te meten. Bewoners konden hiervoor een meter aanvragen. Inmiddels is het gestart in de wijken Hillegerberg en Schiebroek. In totaal worden ongeveer 600 meters bij bewoners in de stad Rotterdam opgehangen. Meer weten?

www.rotterdam.nl/luchtclub

0
Shares