Skip to main content

Luchtmeetnet Hillegersberg- Schiebroek

Vorig jaar zijn we gestart met het iniatief “Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek (LHIS)”. Het concept is eenvoudig. Bewoners plaatsen een meetapparaat in de tuin. Een sensor meet iedere minuut het gehalte fijnstof PM 2,5 op 30 plekken in de wijk. Daarnaast wordt NO2 iedere 4 weken met behulp van Palmesbuisjes op 16 plekken in de wijk gemeten.

Het plan is bedacht door een aantal bewoners. Subsidievoorstellen zijn geschreven en aangevraagd door Bewonersorganisaties InHillegersberg, Leven-in-Schiebroek en 110-Morgen. Dat het onderwerp leeft bleek uit het enorm aantal meldingen van bewoners die mee wilden doen en een meetapparaat in hun voortuin wilden plaatsen. De teller staat nu op 120 bewoners. Inmiddels zijn bewonersorganisaties Kleiwegkwartier en Terbregge’s Belang ook aangesloten. LHIS draait volledig op vrijwilligers die in de wijk wonen.

Aanleiding

De kwaliteit van de lucht wordt nu door de overheid bepaald aan de hand van inschattingen en rekenmodellen. Op dit moment zijn er geen meetpunten in de wijk. Om te weten hoe het zit met de luchtkwaliteit in de wijk willen we daadwerkelijk de huidige luchtkwaliteit gedetailleerd in kaart te brengen. Als bewoners willen we daarom op continue wijze de buitenluchtkwaliteit in een fijnmazig netwerk door de wijk meten. Wij verwachten dat de buitenlucht verschilt van straat tot straat.

Er is een achtergrondbelasting vanuit de stad en er zijn verschillende ontwikkelingen die impact op de luchtkwaliteit kunnen hebben waaronder aanleg A16 Rotterdam, uitbreiden vliegveld RTHA en de toenemende verkeer op het onderliggende wegennetwerk in de wijk. Houtkachels hebben ook een negatieve invloed op de fijnstof.

Wat wordt er gemeten?

Een keus is gemaakt voor de analyse van fijnstof PM 2,5. Fijnstof is een verzamelbegrip en duidt op zwevende deeltjes in de lucht met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5). In totaal zijn 30 meetapparaten fijnstof PM 2,5 door Hillegersberg-Schiebroek verspreid door de wijk geplaatst en een extra meetapparaat bij een DCMR meetpunt. Iedere minuut vindt een meting plaats en de uitkomst wordt direct online doorgegeven.

palmesbuisjeshouderWe hebben ervoor gekozen om voorafgaand de opzet met de betrokken overheidsinstanties te bespreken. Na een overleg met DCMR is er ook gekozen om stikstofdioxide (NO2) met behulp van Palmesbuisjes te meten. Dat zijn kleine plastic buisjes met daarin een chemisch actieve stof waarmee de concentratie NO2 kan worden bepaald. In duplo worden een jaar lang iedere 4 weken de buisjes vervangen waarna NO2 chemisch op een laboratorium wordt bepaald. Dit is een maat voor verbranding en daarmee voor autoverkeer.

Ook vuurwerk heeft impact op het gehalte fijnstof PM 2,5. Met Oud en Nieuw is een leuk filmpje gemaakt van de toen opgehangen reeds opgehangen meters. 

Meetgegevens

Het plaatsen van de 30 fijnstofmeters PM 2,5 was een pittige klus maar inmiddels hangen ze. U kunt deze online metingen vinden via deze link

Inlognaam met Password kunt u op deze pagina vinden na de bewonersinformatie avond van 14 maart.

De norm voor fijnstof PM 2,5 is volgens de World Health Organisation (WHO) 10 µg/m3 en de Europese norm is 25 µg/m3. Voor stikstofdioxide (NO2) is de Europese norm 40 µg/m3.

Naar aanleiding van ons iniatief hebben Ommoord en Overschie contact met ons opgenomen. Ook zij hebben subsidie aangevraagd en inmiddels ontvangen. Beide gebieden sluiten aan op het dashboard van de website. Hiermee wordt de noordrand van Rotterdam in kaart gebracht.

0
Shares