Skip to main content

Werkbezoek Commissie Bouwen Wonen en Buitenruimte (BWB) en update mei en juni 2019

Het is alweer enige tijd geleden dat we een bericht op de site plaatsten. Dit betekent niet dat het werk stil ligt, in tegendeel! De planvorming voor de rioolvervanging nadert zijn hoogtepunt: eind van dit jaar moet de planvorming gereed zijn. Maar we zijn nog niet tevreden met de voorstellen die er nu liggen. Begin juli is de volgende (van de maandelijkse) vergadering van de projectgroep Oud Hilegersberg en gaan we proberen het voorliggende rioleringsplan te verbeteren.

Naast de concrete planvorming voor het gebied speelt er zowel beleid vanuit de gemeente als vanuit het Hoogheemraadschap.

Vanuit de gemeente ligt het Deltaplan Grondwater voor, het heet Rotterdams Weerwoord. Het weerwoord op de klimaatverandering. Het is een heel ambitieus plan, inhoudelijk zijn we het zeker eens. We hebben ingesproken in de commissie Bouwen Wonen en Buitenruimte (BWB) op 22 mei, onze boodschap is vooral dat voor de uitvoering van dit plan wel de kennis van het ambtelijk apparaat wat betreft waterbeheer in brede zin uitgebreid moet worden. Lees de inspraakreactie van de Commissie Grondwater inspreken BWB 22 mei 2019.

Een van de grote problemen die spelen in Oud Hillegersberg is de aanvoer van oppervlakte water naar de bodem van onze wijk. De huidige  drainage-infiltratie- transport-leiding (DIT-leiding) die er ligt is aangesloten op het oppervlakte water via de Hoyledesingel. Echter van wege de kwetsbaarheid van het ecologische systeem wil het hoogheemraadschap de waterleverantie niet uitbreiden. Dit omdat water naar de bodem in droge tijden aangevuld moet worden met gebiedsvreemd water van minder goede kwaliteit , waardoor het systeem van de plassen wordt aangetast. (Zie Rapport Bijlage Evaluatie waterkwaliteit Bergse Plassen 1997-2018). Deze problematiek gaan we als commissie grondwater van Oud-Hillegersberg bepreken met HHSK op 3 juli as.

Als funderigsrisicogebied Hillegersberg bestaande uit 6 deelgebieden (Oud Hillegersberg, Straatweg, Statenlaan eo, Graven- en Bloemenbuurt) hebben wij de commissie BWB ontvangen op het gebiedskantoor. Na een presentatie van de problematiek die in elk gebiedsdeel anders is , zijn we op de fiets gestapt en zijn door het hele gebied gefietst. De commissieleden vonden het geheel heel verhelderend voor de grondwaterproblematiek en spraken hun bewondering uit voor de enorme inzet van de bewoners! Zie bijgaande presentatie Presentatie Grondwater Werkbezoek aan het funderingsrisicogebied Hillegersberg 5 juni 2019.

Wordt vervolgd.

0
Shares