Skip to main content

Impressie bespreking commissie grondwater van 7 september 2016

Impressie bespreking agendapunt grondwater Oud-Hillegersberg en commissie Bouwen, wonen en buitenruimte van 7 september 2016. Klik hier voor een impressie van deze bespreking.

Deze impressie betreft de behandeling van de bespreking van het agendapunt 6 ”Grondwater Oud Hillegersberg” van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) op woensdag 7 september 2016. De te bespreken stukken zijn de brief en het rapport van de commissie grondwater Oud Hillegersberg (cgOH) van 1 april 2016 over de gemeentelijke zorgplicht grondwater en het afdoeningsvoorstel van de motie Velter en Verheij “Prioriteit aan funderingsrisicogebieden”. 

0
Shares