Skip to main content

Nieuws over grondwater

In deze rubriek wordt melding gedaan van actuele activiteiten van de commissie grondwater Hillegersberg. In 2016 wordt gewerkt naar het eind doel: een overeenkomst met gemeente en hoogheemraadschap over de te nemen maatregelen ter voorkoming van paalrot door grondwaterherstel.


30 maart 3e grondwater bewonersavond

De commissie grondwater Oud Hillegersberg organiseert donderdagavond 30 maart een bijeenkomst in samenwerking met de bewonersorganisatie InHillegersberg, Goedgefundeerd!, BIK en initiatiefgroep Grondwater Statenlaan.

Lees verder

werkbezoek funderingsrisicogebied Hillegersberg

Op vrijdag 18 november is het definitieve rapport Aanvoer oppervlaktewater in Kleiwegkwartier aan 2e Kamer lid Roald van der Linde, gebiedscommissielid Jaco de Hoog, Lid Verenigde Vergadering Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard Jock Geselschap en raadslid Jan-Willem Verheij door Tineke van Oosten (commissie grondwater) en Andreas van Rooijen (Bewonersinitiatief Kleiwegkwartier) aangeboden. Dit was onderdeel werkbezoek van Roald aan het funderingsrisicogebied Hillegersberg. bron: Hart van Holland 160830 AanvoerOppervlaktewater.pdf5.7 MB

Lees verder

Nieuwsoverzicht van commissie grondwater

De commissie grondwater Oud Hillegersberg (cgOH) heeft eind 2014 voor het bewonersinitiatief: “droge voeten, natte palen” een budget van de gebiedscommissie toegekend gekregen voor 2 jaar. Die periode loopt ten einde aan het eind van dit jaar. Inmiddels kunnen wij onze doelen concreet formuleren: 1) In Oud Hillegersberg bij vervanging van rioleringen (voor 2021) ook gecombineerde infiltratie-drainageleidingen aanleggen, met in gebieden met een lage natuurlijke grondwaterstand (zoals rond donk) een grondwaterniveau dat 15 cm hoger is dan het peil van het oppervlaktewater;  2) In Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier bij vervanging van oude riolen en bij ruimtelijk beheer van de openbare...

Lees verder