Skip to main content

Aandacht voor grondwater door Schieland en Rijkswaterstaat

De commissie Grondwater van InHillegersberg heeft de aandacht van Hoogheemraadschap van Schieland en Rijkswaterstaat. Tineke van Oosten pleitte namens de commissie woensdag 28 oktober bij Schieland om Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier  te erkennen als kwetsbare gebieden. Eerder deze maand was er overleg met Rijkswaterstaat over gevolgen van de A13/A16 voor de grondwaterstand.

De inspraak bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gebeurde tijdens de commissie Integraal Waterbeheer. Het verzoek is om gebieden met een lage grondwaterstand, zoals in Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier, beter te beschermen door ze te benoemen tot kwetsbare gebieden. Volgens Tineke van Oosten heeft de commissie Integraal Waterbeheer van Schieland begrip voor de problematiek. De verantwoordelijk portefeuillehouder, hoogheemraad Dorenda Gerts, heeft toegezegd in 2016 in overleg te bezien wat kan worden gedaan aan de lage grondwaterstand.

In 2018 neemt het hoogheemraadschap bijvoorbeeld een nieuw peilbesluit over het gebied met de Bergse Plassen en Oud Hillegersberg. De commissie Grondwater zou dan graag een verhoging van het polderpeil zien, met vijf centimeter. Dit is van belang voor het niveau van het grondwater in relatie tot de houten funderingen. Op dit moment staan die geregeld droog. Dit veroorzaakt paalrot, met hoge kosten voor woningeigenaren tot gevolg.

Rijkswaterstaat

Met Rijkswaterstaat was er 13 oktober een overleg. Er bestaat namelijk vrees voor een nog lager grondwaterpeil door de bouw van kunstwerken en de verdiepte ligging van de A13/A16. Voor de aanleg voor de nieuwe verbinding wordt dan veel grondwater onttrokken.

Op dit moment wordt gewerkt aan een groot grondwatermodel (Oud Hillegersberg en Kleiwegkwartier vallen hier in). De bestaande situatie en metingen worden hierin verwerkt. Vervolgens zal worden bekeken welke risico’s de diverse werkzaamheden kunnen veroorzaken. Hierbij moet wel worden beseft dat niet alles modelmatig is te onderbouwen.

Het modelonderzoek zal in januari 2016 zijn afgerond. Het voorstel van Rijkswaterstaat is om dan nog eens met elkaar te overleggen aan de hand van het vooraf toegezonden rapport.

0
Shares