Skip to main content

Wat is bekend over funderingsproblematiek?

De commissie Grondwater houdt zich binnen InHillegersberg bezig met funderingsproblematiek, paalrot door te lage grondwaterstand. Enkele publicaties van de laatste jaren worden op een rijtje gezet.

Tot dit jaar opereerde de commissie Grondwater als onderdeel van Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH), die met ingang van 2015 is opgegaan in InHillegersberg. Met de BOH werd in oktober 2013 een succesvolle, goed bezochte bijeenkomst gehouden met een presentatie van de problematiek en afspraken tussen de gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de BOH. Tevens werd toen achtergrondinformatie verstrekt over de hoogte van het grondwater en oplossingen  om paalrot tegen te gaan. De toenmalige verantwoordelijke wethouder Alexandra van Huffelen kwam later terug op de bijeenkomst in een brief, met afspraken.

bemaling

Vorig jaar, 30 januari, verscheen het uitgebreide rapport van de commissie over maatregelen tegen paalrot. Dat is samen met een overzichtelijke presentatie aangeboden aan de wethouder en de gemeenteraad.

Behalve op het niveau van de buurt zelf en de gemeente is de commissie Grondwater ook actief op landelijk niveau. Zo heeft ze tijdens het jaarcongres van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek op 20 november vorig jaar de opgedane ervaring en kennis gedeeld.

En vóór de zomer van dit jaar, 24 juni, is een rapport verschenen van de commissie over de perikelen van droogstand funderingshout in de Graven- en Bloemenbuurt (Kleiwegkwartier). Op dit moment werkt de grondwatercommissie met behulp van een vorig jaar toegekende subsidie van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek (bijna 25 mille) door aan onderzoek naar en het omgaan met funderingsproblematiek. 

0
Shares