Skip to main content

inspreken bij HHSK

De cgOH heeft 1 juni 2016 ingesproken mede namens andere bewonersorganisaties bij de commissie Integraal Waterbeheer van het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard in vervolg op de zienswijze die de commissie heeft ingediend op het waterbeheersplan.

Het bezwaar dat de commissie naar voren bracht is het gebrek aan aandacht voor wateronderlast in het waterbeheersplan. Bijgevoegd zijn: de zienswijze, de inspreektekst en het interne verslag van de behandeling. Helaas wordt het waterbeheersplan niet aangepast, wel blijft HHSK met ons over genoemde zaken in gesprek.

pdf160218 Zienswijze waterbeheersplan.pdf209.18 KB

pdf160601 inSpreken HHSK waterbeheersplan.pdf574.76 KB

pdf160601 Verslag zienswijze en inspreken op Waterbeheerplan HHSK.pdf213.68 KB

0
Shares