Skip to main content

30 maart 3e grondwater bewonersavond

De commissie grondwater Oud Hillegersberg organiseert donderdagavond 30 maart een bijeenkomst in samenwerking met de bewonersorganisatie InHillegersberg, Goedgefundeerd!, BIK en initiatiefgroep Grondwater Statenlaan.

Het HHSK presenteert twee recente onderzoeken over de wijze waarop onder hun verantwoordelijkheid het grondwater beter beheerd kan worden. De maatregelen zijn van belang voor het gehele funderingsrisicogebied Hillegersberg. Met deze bewonersavond laten de bewonersorganisaties de resultaten zien van 10 jaar burgerinzet: met welke maatregelen is duurzaam grondwater beheer mogelijk in Oud Hillegersberg en Kleiwegkwartier. Met duurzaam is hier bedoeld dat ingespeeld wordt op klimaatverandering met zware buien en lange droge periodes. Na de presentaties kan de zaal in debat met verantwoordelijke bestuurders van het HHSK hoogheemraad Dorenda Gerts en de gemeente Rotterdam wethouder Joost Eerdmans.

Programma 

19.30 uur Inloop 

20.00 uur Welkom door Antoinette Laan (voorzitter raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte) en Tineke van Oosten (commissie grondwater Oud Hillegersberg) 

• 2 presentaties van het hoogheemraadschap over nieuwe beleid voor bemalingen van grondwater en over onderzoek naar lokale peilverhoging van oppervlaktewater 

21.00 - 21.20 uur Pauze 

• presentatie masterplan duurzaam grondwater beheer door Sieb de Jong namens de bewonersorganisaties 

• verklaring van de urgentie van maatregelen door Ruud van Workum namens Goed Gefundeerd! 

• de zaal in debat met Mw Dorenda Gerts en Joost Eerdmans olv Antoinette Laan 

22.30 uur Afsluiting door Antoinette Laan 

 

Zie ook de nieuwsbrief die bezorgd is in maart in het Molenlaankwartier en Oud-Hillegersberg: 

pdfNieuwsbrief InHillegersberg maart2017.pdf2.46 MB

 

Meer informatie: www.InHillegersberg.nl/grondwater 

0
Shares