Skip to main content

Inspreken in commissie bouwen, wonen en buitenruimte 7 sept

Op 7 september stond het Gemeentelijke rioleringsplan (GRP) in verband me afdoening van een motie (Prioriteit aan funderingsrisicogebieden) op de rol van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Van deze gelegenheid is door 4 insprekers namens bewonersorganisaties gebruikgemaakt om te pleiten voor visievorming op het funderingsrisicogebied Hillegersberg met doelstellingen voor het grondwaterpeil en heel concreet en met spoed voor het Kleiwegkwartier verhoging grondwaterpeil naar -2,65 NAP. Namens commissie grondwater Oud Hillegersberg sprak Tineke van Oosten in (bijlage bij inspraak reactie is het rapport van het ingenieursbureau WARECO Aanvoer oppervlaktewater), en vervolgens Frank Faber namens het Statenlaankwartier, Iddo Meijer namens Jelle Feenstra en Andreas van Rooijen namens Goed Gefundeerd! (met bijlage krant van Goed Gefundeerd!).

Het resultaat van deze acties is nog ongewis, de commissie heeft de behandeling aangehouden en de wethouder moet onze vragen schriftelijk beantwoorden. In november staat het onderwerp weer op de agenda.

160907 HartvanHolland

Inleidend artikel in Hart van Holland (7 september 2016)

0
Shares