Skip to main content

Nieuws over grondwater

In deze rubriek wordt melding gedaan van actuele activiteiten van de commissie grondwater Hillegersberg. In 2016 wordt gewerkt naar het eind doel: een overeenkomst met gemeente en hoogheemraadschap over de te nemen maatregelen ter voorkoming van paalrot door grondwaterherstel.


Vragen in raad over grondwater

De VVD heeft vragen gesteld over het grondwater in Hillegersberg. Die gaan over het niet nakomen van afspraken tussen het hoogheemraadschap, de gemeente en Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH).

Lees verder