Skip to main content

Vragen in raad over grondwater

De VVD heeft vragen gesteld over het grondwater in Hillegersberg.

Die gaan over het niet nakomen van afspraken tussen het hoogheemraadschap, de gemeente en Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH).

 oud hberg maatregelen

Het college van burgemeester en wethouders (b en w) heeft in juni vragen beantwoord van Leefbaar Rotterdam over de riolering en bestrating in de Adriaen van der Doeslaan. Uit de antwoorden blijkt volgens de VVD dat er geen rekening wordt gehouden met de grondwaterproblematiek in deze buurt. Zo wordt er geen waterdoorlatende bestrating toegepast.

College op de hoogte?

Naar aanleiding van de beantwoording vraagt de VVD zich af of het nieuwe college op de hoogte is over eerder gemaakte bestuurlijke afspraken, zoals het rekening houden met kwetsbare funderingen door te laag grondwaterpeil. En waarom, gaat de VVD verder, is met de BOH voorafgaand geen overleg gevoerd?

De partij maakt zich, net als de BOH, zorgen over andere maatregelen om wat te doen aan de grondwaterproblematiek. Het gaat om spoedige vervanging van de riolering in de Straatweg en het weglekken van grondwater door een lage drain in de Jan van Ghestellaan en omliggende straten.

BOH op radio

Tineke van Oosten heeft namens de Grondwatercommissie van de BOH tegenover Radio Rijnmond een zelfde verhaal gehouden. Ze onderstreept hierin het belang van het vasthouden van regenwater door het toepassen van waterdoorlatende klinkers en het verhelpen van lekkende riolering. Met de vorige wethouder Van Huffelen zijn volgens Van Oosten afspraken gemaakt, waarvan opvolger Eerdmans zegt niets te weten.

0
Shares