Skip to main content

Gemeente werkt mee aan maatwerk in funderingsonderzoeken

In het Statenlaankwartier start een aangepaste methode voor funderingsonderzoeken in samenwerking met gemeente, Houtinstituut Wageningen en Commissie Grondwater Oud Hillegersberg.

Op dit moment zijn de funderingsonderzoeken zoals gedaan in het kader van Goed Gefundeerd! in de Bloemenbuurt gericht op de vraag wanneer funderingsherstel nodig zal zijn. Onder voorwaarden subsidieert de gemeente deze onderzoeken. De inzet van de Commissie grondwater is de afgelopen 10 jaar geweest om juist te voorkomen dat funderingsherstel nodig is en dat daarom het grondwater verhoogd moet worden. Het onderzoek dat nu gaat starten is maatwerk en richt zich eveneens op preventie. Het gaat om de kwaliteit van het funderingshout en het in beeld brengen van omgevingsinvloeden zoals bodemgesteldheid en mate van droogstand. Het project in het Statenlaankwartier wordt in gezamenlijkheid vormgegeven en komt ook in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie.

0
Shares