Skip to main content

Actief grondwaterbeheer in Hillegersberg

Heel lang leek het onmogelijk dat er in Rotterdam actief grondwaterbeheer zou worden toegepast. Actief beheren betekent het grondwater zo sturen dat in droge tijden het grondwater hoger komt te staan. Zodoende kunnen de houtenfunderingen geheel onder water blijven ook als de verdamping hoog is en er weinig regen valt.

Het grootste knelpunt (binnen het funderingsrisicogebied van Hillegersberg) wat betreft droogstaande houten funderingen ligt in het Kleiwegkwartier, de Bloemenbuurt. Daar moesten woningen worden gesloopt en is grootschalig funderingsherstel toegepast. In het masterplan van oa de commissie Grondwater Oud Hillegersberg is voor gesteld om een pilot te realiseren in de Bloemenbuurt met een pomp om het grondwater kunstmatig te verhogen. Sinds ongeveer een jaar is deze pilot voorbereid. Op 7 november was de grote dag dat de pomp in werking werd gesteld door een druk op de knop door hoogheemraad mw Gerts en de nieuwe wethouder buitenruimte Wybenga. Eerder al was het stelsel van infiltratieleidingen die in de wijk zijn meegelegd bij de riolering vervanging, verbonden met het oppervlaktewater van de Erasmussingel. Nu de pomp in werking is gesteld is binnen enkele dagen in de hele wijk het grondwater 10 cm hoger. Het staat nu overal op de hoogte van de koppen van de palen. Het moet hoger, zodat de palen ruim onder water komen te staan. Langzaam aan zal het komende jaar gezocht worden naar de instelling van de optimale hoogte van het grondwater.


De pomp ligt buiten de wijk Oud Hillegersberg, de Bloemenbuurt maakt geen onderdeel uit van de bewonersorganisatie InHillegersberg, maar deze pilot is van groot belang als voorbeeld van een mogelijke oplossing voor de funderingsproblematiek in onze wijk.


De commissie grondwater ziet de inwerkingstelling van de pomp als een grote doorbraak in het beheer van het grondwater afgestemd op behoud van houten funderingen.

0
Shares