Skip to main content

Lintje voor Tineke van Oosten

Vandaag is een feestelijke dag voor Tineke van Oosten. Ze krijgt een lintje "Ridder van Oranje Nassau" voor haar betrokken en actieve bijdrage voor de ontwikkeling van Hillegersberg en Rotterdam. We zijn trots dat we Tineke hebben kunnen voordragen voor een koninklijke onderscheiding.  Alle activiteiten van Tineke van Oosten zijn onder actieve burgerparticitpatie te vatten. Ze is breed in haar interesse en vrijwilligerswerk. Haar hart ligt bij het opkomen voor behoud van groen, grondwater en het stadsgezicht. Daarnaast zet ze zich in voor gelijke kansen voor vrouwen in de samenleving.

Een leuk voorbeeld van de breedheid van haar activiteiten is haar rol bij de speurtocht naar de 4e Rotterdamse leeuw van de Leeuwenbrug en haar gedrevenheid en die van medestanders om voor de drie resterende leeuwen een betere plek in de stad te vinden dan waar ze nu staan. De 4e leeuw bleek bij de marinierskazerne in Amersfoort te staan. De leeuw zal  als bruikleen van de stad aan het Korps Mariniers in Amersfoort blijven als dank voor hun rol bij de verdediging van Rotterdam begin 2e wereldoorlog.

In 2009 werd de grondwater problematiek in de wijk Oud-Hillegersberg door destijds de Bewonersorganisatie Oud-Hillegersberg (inmiddels Bewonersorganisatie InHillegersberg) geconstateerd  De huizen in deze wijk zijn gebouwd op palen en wanneer deze palen droog staan ontstaat paalrot. Op verschillende plekken in Oud Hillegersberg trad al paalrot op. Voor de individuele huizenbezitter is herstel een zeer kostbare aangelegenheid. De Commissie Grondwater werd opgericht en is vanaf de begindatum gevormd door Tineke van Oosten en Sieb de Jong.

Dit heeft in 2017 geleid tot het Deltaplan Grondwater. In dit Deltaplan gaan bewonersgroepen, de Gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap de zorg voor hoogte van grondwater op zich nemen. Het gehele traject is er eentje van de lange adem geweest. Dit leidde tot een enorme omslag. De Gemeente wijzigde haarvisie op invulling grondwater van “Elke grondeigenaar is verantwoordelijk oor het grondwater onder zijn woning en gemeente doet niet aan actief grondwaterbeheer” naar “Gemeente doet aan actief grondwater beheer”. Immers met enkele tonnen investering van de gemeente worden tientallen miljoenen schade bij burgers voorkomen”.

Een belangrijk succes werd behaald bij het behoud het Raadhuis (tuin Buitenlust) van de deelgemeente Hillegersberg – Schiebroek aan de C.N.A. Looslaan. Tineke van Oosten verdedigde de opvatting dat niet alleen het gebouw van het raadhuis een Rijksmonument was, maar ook de tuin die ooit werd aangelegd door een beroemde tuinarchitect. De rechter heeft Tineke daarin gelijk gegeven. Dat betekende definitief dat de geplande grote niet-monumentale uitbreiding geen doorgang kon vinden en dat de tuin met zeer oude bomen behouden bleef.

Het burgerinitiatief Beschermd stadsgezicht Hillegersberg werd op 14 februari 2008 aangeboden aan de Gemeenteraad. Samen met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud en Stichting Behoud  Kern en Plassen heeft Tineke zich uiterst actief opgesteld om een burgerinitiatief op te zetten om voor elkaar te krijgen dat er een status van Beschermd Stadsgezicht toegekend zou worden aan het gebied Kern en Plassen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Uiteindelijk is dit door de minister niet toegekend.

Tineke heeft voor Serviceclub Zonta Rotterdam aan de Maas het initiatief genomen om een project te organiseren voor begeleiden van vrouwelijke statushouders om hun Nederlands te verbeteren voor een betere positie op de arbeidsmarkt. Tineke zette zich in door het project te trekken bij Zonta, zorgde voor gezamenlijke inzet en contacten met de organisatie bij gemeente Rotterdam.

Wij kennen Tineke als een hele betrokken en warme persoonlijkheid en wensen haar een bijzonder dag toe. 

 

Het voordragen voor een koninklijke onderscheiding is mede ondersteund door

Stichting tot Behoud van Kern en Plassen Hillegersberg

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW)    

Serviceclub Zonta Rotterdam aan de Maas

0
Shares