Skip to main content

Hoogheemraadschap treft in heel Schieland en de Krimpenerwaard PFAS aan in water

In Schieland en de Krimpenerwaard zitten vrijwel overal PFAS-stoffen in het
water. Dit blijkt uit onderzoek dat het hoogheemraadschap onlangs heeft
uitgevoerd vanwege de algehele zorgen rondom deze schadelijke stoffen.


PFAS is een verzamelnaam voor duizenden verschillende chemische stoffen, die worden
gebruikt in bijvoorbeeld regenkleding, pannen, verf en cosmetica. Bij productie en
gebruik komen die stoffen via afvalstromen terecht in het milieu. Dat is zorgelijk omdat
PFAS-stoffen niet of nauwelijks afbreken.


Screening op 35 PFAS-stoffen
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft 26 grote wateren en
officiële zwemlocaties onderzocht op de aanwezigheid van 35 verschillende PFAS-stoffen.
Uit deze screening blijkt dat PFAS in het hele werkgebied voorkomen. Op de locatie met
de minste PFAS zijn 15 van de 35 gemeten stoffen aangetroffen en op de locatie met de
meeste PFAS 20 van de 35 stoffen.


Meer PFAS bij inlaatpunten
Om in het hele werkgebied de waterstand op de juiste hoogte te kunnen houden, laat het
hoogheemraadschap op verschillende locaties water het gebied in. Verhoogde
concentraties PFAS komen vooral voor op plekken waar water het gebied wordt
ingelaten.


Zwemwater
Volgens de onderzoeksresultaten vormt de aanwezigheid van PFAS in Schieland en de
Krimpenerwaard geen risico voor zwemmers. De hoeveelheden PFAS die bij de screening
zijn gemeten, liggen ruim onder de tot op heden gebruikte risicogrenswaarde voor
zwemmers, zoals bepaald door het RIVM.


Eten van vis
Van diverse PFAS-stoffen komen de gemeten concentraties boven de risicogrenswaarde
uit, die het RIVM heeft aanbevolen voor het levenslang dagelijks veilig kunnen eten van
vis en schaaldieren. Wat hierbij een rol speelt, is dat PFAS-stoffen ophopen in het weefsel
van organismen (levende wezens). Door deze stapeling neemt de hoeveelheid
schadelijke stoffen hoger in de voedselketen toe, omdat dieren planten en andere
diertjes eten waarin PFAS zitten.


Het hoogheemraadschap heeft betrokken instanties geïnformeerd over de uitkomsten
van het onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in Schieland en de Krimpenerwaard.


Aanpak bij de bron
PFAS horen niet thuis in grond- en oppervlaktewater en in de bronnen voor drinkwater.
De stoffen zijn schadelijk en breken niet of nauwelijks af, waardoor ze zeer lang
aanwezig blijven in het milieu. Het hoogheemraadschap steunt met de Unie van
Waterschappen en de hele watersector het voorstel, om zo snel mogelijk de productie en
het gebruik van PFAS volledig te verbieden.

0
Shares