Oorzaken droogstand funderingen Kleiwegkwartier

De commissie Grondwater van Oud Hillegersberg heeft deze week het rapport over de Graven- en Bloemenbuurt gepresenteerd.

Zoals bekend wordt door Goed Gefundeerd in het Kleiwegkwartier hard gewerkt aan onderzoek naar en herstel van funderingen. Op verzoek van bewoners heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg onderzocht  wat de oorzaken zijn van de plotselinge lage grondwater stand vanaf 2003.

Deze commissie houdt zich vooral met preventie van de funderingsproblemen bezig en wil samen met de gemeente naar oplossingen voor grondwaterherstel zoeken. Voor het Kleiwegkwartier valt daarbij te denken aan het uitzoeken of de nieuwe rioleringen in de Gravenbuurt wel naar behoren werken.

Daarnaast lijkt een heel belangrijke oorzaak de diepe grondwaterbemalingen voor grote bouwprojecten in het centrum van Rotterdam te zijn. De schaduwzijde van de mooie projecten als Randstadrail, Centraal Station en Markthal ligt in de gebieden zoals de Graven- en Bloemenbuurt. De besparingen op de wijze van bemalen van diep grondwater worden betaald door de bewoners van deze buurten. Bemalingen dient men voortaan te voorzien van compenserende maatregelen: retourbemalingen.

Maandag 29 juni hebben actieve bewoners van de wijk die de hulp hadden ingeroepen van de commissie Grondwater het onderzoeksrapport aangeboden aan Goed Gefundeerd. De projectleider hiervan, Ruud van Woerkom, gaat de gemeente vragen actie te ondernemen.

 

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares