Skip to main content

Subsidie voor preventie grondwaterproblematiek

 

Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH) heeft het gewenste bedrag (€24.340,-) gekregen van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek voor de grondwaterproblematiek.

Ambtelijk was geadviseerd veel minder te geven.

oud hberg maatregelen

De commissie Grondwater van de BOH wil aansluitend op het al verrichte werk nog vijf achtergrondrapporten en drie studies (laten) doen. De reden is dat de gemeente Rotterdam en hoogheemraadschap van Schieland zo beter kunnen worden geïnformeerd over de doelmatigheid van te nemen maatregelen.

Eerder dit jaar is al een rapport door de BOH aangeboden aan de gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouder. Ook zijn er afspraken gemaakt met de gemeente en het hoogheemraadschap om expliciet rekening te houden met het gevaar van paalrot bij besluitvorming over riolering en inrichting van de buitenruimte. Desondanks is volgens de commissie Grondwater de gemeente huiverig om zich aan afspraken te houden.
Opvallend is dat de gebiedscommissie het ambtelijk advies heeft genegeerd. De dienst Stadsbeheer stelde voor om helemaal niks te geven. De gemeente Rotterdam doet al veel aan funderingsproblematiek en heeft veel kennis op dit gebied in huis, stelt de dienst.

Gemeente tweede keer oneens

Het is de tweede keer binnen korte tijd dat de gemeente voorbij gaat aan wensen van de commissie Grondwater. Eerder haalde protest tegen het niet willen gebruiken van de toegezegde waterdoorlatende bestrating in de Adriaen van der Doeslaan niks uit.

Op het niveau van de gebiedscommissie is ambtelijk voorgesteld slechts de kosten te vergoeden van bewonersavonden en de organisatie: €5.840,-, een fractie van de gewenste €24.340,-.

Met een meerderheid van acht vóór en twee tegen heeft de gebiedscommissie tijdens de laatste vergadering toch ingestemd met het hoogste bedrag. Alleen de vicevoorzitters Laura van de Sluijs (D66) en Henk Kamps (GroenLinks) wilden in de gebiedscommissie niet akkoord gaan met het gevraagde bedrag.

Andere activiteiten

Voor de commissie Grondwater betekent de toekenning dat ze voorlopig door kan gaan met de pogingen om wat te doen tegen het gevaar van paalrot in onze wijk. Voor de commissie Grondwater is het van belang om hun bevindingen te laten toetsen door gerenommeerde bureaus. De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek hechtte ook veel belang aan preventie en aan contraexpertise. Deze argumenten gaven de doorslag.

De commissie Grondwater laat ook geregeld buiten de eigen buurt haar gezicht zien. Zo was ze recent aanwezig op het jaarcongres van het KennisCentrum Aanpak Funderingsproblematiek, is ingesproken tijdens een vergadering van de gemeentelijke raadscommissieBouwen, Wonen en Buitenruimte en er is een studie gaande naar de oorzaken van de uitzonderlijk lage grondwaterstand in het Kleiwegkwartier.

0
Shares