Overleg over grondwater met wethouder

De commissie Grondwater van InHillegersberg is redelijk positief over het recente gesprek met wethouder Eerdmans (buitenruimte). Goed nieuws was bijvoorbeeld dat er inmiddels in plaats van betonnen ook gebakken straatklinkers zijn ontwikkeld die waterpasserend zijn, zodat  bij rioolvervanging in deze wijk toch ook weer het aanzien van de gebakken klinker in de oude straten blijft bestaan. 

Tineke van Oosten en Sieb de Jong van de commissie gaven tijdens de afspraak met de wethouder uitleg over kosten van funderingsproblematiek. Alleen voor Oud Hillegersberg al zouden de kosten van voortschrijdende paalrot bij nu nog goede funderingen volgens een eerste, voorlopige schatting neerkomen op tien miljoen. De commissie Grondwater meent dat die kosten kunnen worden vermeden wanneer de houten palen van de funderingen weer onder water staan. Dat kan met slimme (lees: goedkope) oplossingen.

Te denken valt aan waterdoorlatende verharding. Tot nu toe kon dergelijke bestrating slechts in betonnen uitvoering worden toegepast, wat qua uitstraling niet past in Hillegersberg. Na de zomervakantie kan ook waterpasserende verharding worden gebruikt in de vorm van baksteen, zo kregen Van Oosten en De Jong tijdens het overleg te horen.

Daarnaast is gesproken over de rioleringswerkzaamheden aan de Straatweg. Voor het bepalen van een effectief drainageniveau van de aan te leggen drain worden in september betrokkenen uitgenodigd. Tevens is wethouder Eerdmans bereid eind 2016 met een portefeuillehouder van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vragen van burgers te beantwoorden over de mogelijkheid om over vijf jaar de grondwaterproblematiek  in Oud Hillegersberg en het Kleiwegkwartier op orde te hebben. Dat is in het kader van het afsluiten van het project bewonersinitiatief over dit onderwerp.

Zie ook de presentatie voor de wethouder en voor meer informatie een introductie over de grondwaterproblematiek.

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares