Eerdmans brengt bliksembezoek aan Oud Hillegersberg

De commissie grondwater Oud Hillegersberg (OH)nodigde wethouder Joost Eerdmans uit om kennis te maken met de grondwater- en funderingsproblematiek in deze hoog gelegen wijk. Ook hoogheemraad Agnes van Zoelen was aanwezig. Beide bestuursleden kregen het boekje “Grondwateraanvulling van funderingshout” aangeboden. Hieraan is landelijk gewerkt door gemeenten en organisaties. Ook de gemeente Rotterdam en de bewoners van OH hebben hieraan meegewerkt. ”Een handig en beknopt overzicht van de mogelijke maatregelen voor behoud van houten  funderingen”, merkte de hoogheemraad op.

De commissie grondwater geeft het gezelschap in vogelvlucht uitleg over de oorzaken van de problemen: vooral polderpeilverlagingen en drainerende oude rioleringen. De inzet van de commissie is het grondwater zodanig te verhogen dat voortschrijdend paalrot in de wijk wordt voorkomen. Door de infiltratiedrain die in 2011 is aangelegd in de Adriaan vd Doeslaan en de Berglustlaan is het grondwater aanzienlijk gestegen. Echter niet voldoende, omdat het funderingshout elke zomer droog staat bij een deel van de panden. Voor de wethouder is grondwater een nieuwe tak van sport, waarin hij snel probeert thuis te raken, zo blijkt uit zijn vragen. Hij toont zich verheugd over de compacte en informatieve toelichting.

Na dit korte “college” stapt het hele gezelschap op de fiets voor een snel rondje door de wijk. Hier wordt duidelijk dat het om een omvangrijk en al jaren bestaand probleem gaat met hoge kosten voor de bewoners. Op een vraag van de hoogheemraad komt de kostenverhouding aan de orde.  De kosten voor de bewoners in geval van paalrot zijn vele malen hoger dan de kosten die gemaakt zouden moeten worden door de gemeente en hoogheemraadschap om maatregelen gunstig voor de houten funderingen uit te voeren .

Tot slot vraagt de wethouder aan de commissie grondwater: wat willen concreet jullie van me? Het antwoordt luidt: een hogere grondwaterstand dan de gemeente nu van plan is te realiseren, zodanig dat de houten palen ruimschoots onder water staan. Én uitvoering geven aan de afspraken die met wethouder van Huffelen zijn gemaakt (7 oktober 2013 in Lommerrrijk). Na een uurtje is het bliksembezoek voorbij en snel fietsend langs het Zwarte Plasje roept de wethouder: “ Ik kom op dit bezoek terug!”

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares