Vliegverkeer

Voor velen is het nog steeds vliegveld Zestienhoven. Alles over Rotterdam The Hague Airport (RTHA), het luchthavenbesluit en de toekomstplannen. Wat gaat dit inhouden, wat betekent dit voor onze buurt?


Inspreken Provinciale Staten bij Commissie Verkeer en Milieu

Op 6 februari heeft de voorzitter van InHillegersberg ingesproken bij de Provinciale Staten op het provinciehuis in Den Haag bij de Commissie Verkeer en Milieu. In de ochtend maakten betrokken gebruik van het inspreekrecht waarna in de middag de vergadering over het onderwerp plaatsvond.  U kunt dit terugkijken in het archief. Op  16:30 minuut spreekt BTV (Bewoners tegen vliegtuigoverlast) in waarna de statenleden vragen stellen. Op 30 minuten spreekt InHillegersberg in waarna de statenleden vragen stellen. https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20190206_2 In de Bijlage vindt u de sheets waarin wordt weergegeven wat er gezegd wordt wat er wordt gevolgen en de...

Lees verder

Kamerbrief van 28 november Besluitvorming luchthavens

Op 28 november heeft Minister Van Nieuwenhuizen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een overzicht van de tijdlijn van de besluitvorming rond luchthavens waaronder Rotterdam-The Hague Airport. De Minister heeft eerder de tweede kamer op de hoogte gebracht over het adviestraject rondom Rotterdam-The Hague Airport. Het adviestraject is afgerond en de regio heeft een advies aangeboden.  

Lees verder

Brief en antwoord Ministerie Infrastructuur en Waterstaat – Luchthavenbesluit RTHA

Met het oog op het luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) hebben we samen met Bewonersorganisatie Leven-in-Schiebroek in februari een brief naar Minister van Nieuwenhuizen gestuurd. Hierin vragen wij of de minister van Infrastructuur en Waterstaat niet alleen naar de economische kant wil kijken naar ook naar het behoud van leef kwaliteit van de bewoners. Ze heeft tenslotte meerdere ambities met haar ministerie te verwezenlijken waaronder een land met slimme steden (Ambitie 2030): “De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat inwoners van steden gezond kunnen wonen, werken en ontspannen. Hierbij horen onder andere een betere luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme...

Lees verder

DCMR klachterrapportage 2017 en afwijkende vluchtroutes

DCMR Jaarrapportage 2017, Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Het rapport is opgesteld door de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). De jaarrapportage is opgesteld om aan de hand van meldingen en resultaten van geluidmetingen inzicht te geven in de geluidimpact van RTHA op de omgeving. 

Lees verder

Luchthavenbesluit RTHA

Op dit moment zijn de ontwikkelingen rondom luchthavens en uitbreiden van vliegverkeer volop in het nieuws. Binnenkort zal Minister van Nieuwenhuizen van Ministerie Infrastructuur een beslissing nemen over het luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Lees verder

Inspreken inzake RTHA bij Statencommissie Verkeer en Milieu

Eerder in april heeft de bewonersorganisatie ingesproken inzake RTHA bij de Statencommissie, zo ook tijdens de openbare vergadering van de Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid van gemeente Rotterdam van 17 mei jongslede. Op woensdagochtend 24 mei 2017 was er opnieuw gelegenheid tot inspreken inzake RTHA bij Statencommissie Verkeer en Milieu bij Hotel Wings te Rotterdam. 

Lees verder

InHillegersberg homepage
Copyright © 2022 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians