Skip to main content

Brief en antwoord Ministerie Infrastructuur en Waterstaat – Luchthavenbesluit RTHA

Met het oog op het luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) hebben we samen met Bewonersorganisatie Leven-in-Schiebroek in februari een brief naar Minister van Nieuwenhuizen gestuurd.

Hierin vragen wij of de minister van Infrastructuur en Waterstaat niet alleen naar de economische kant wil kijken naar ook naar het behoud van leef kwaliteit van de bewoners. Ze heeft tenslotte meerdere ambities met haar ministerie te verwezenlijken waaronder een land met slimme steden (Ambitie 2030): “De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat inwoners van steden gezond kunnen wonen, werken en ontspannen. Hierbij horen onder andere een betere luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme en gezonde inrichting van de stad”.

Daarnaast waren wij verrast dat in de recent gepubliceerde “Missie, visie en strategie van RTHA” duurzaamheid nauwelijks is opgenomen terwijl je dat van een modern bedrijf wel mag verwachten. De visie ten aanzien van verduurzaming beperkt zich tot de non-aviation activities; kortweg alles behalve het vliegverkeer. Dit terwijl het vliegverkeer juist de grote veroorzaker is van luchtvervuiling en geluidsbelasting.

Wij vrezen voor significante milieubelasting in de omgeving, waar geen enkele partij zich verantwoordelijk voor acht.

In juni ontvingen wij een antwoord op onze brief. In haar antwoord geeft ze daarnaast aan dat het ministerie het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gevraagd om onderzoek te doen naar ultrafijn stof rond de luchthaven Schiphol. Gekeken wordt naar de blootstelling van omwonenden en het effect hiervan op hun gezondheid. Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar en zal naar verwachting medio 2021 worden afgerond. De kennis die daar wordt opgedaan kan ook worden gebruikt ten behoeve van de regionale luchthavens van nationale betekenis, waaronder RTHA.

Bijgevoegd onze brief en het antwoord van het ministerie.

 

pdfBrief_RTHA_06022018_Ministerie_van_Infrastructuur_en_Waterstaat_BO_InHillegersbergLeveninSchiebroek.pdf

pdfBrief_antwoord_ministerie_IM_BOs_InH__LIS_Luchthaven_RTHA_2018.pdf

0
Shares