Skip to main content

Zienswijze op luchtvaartnota - "Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Zienswijze op "Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) – Voor het plan-MER voor de luchtruimherziening”

Afgelopen jaar heeft Minister van Nieuwenhuizen een traject ingezet voor de Luchtvaartnota. Ook RTHA valt onder deze luchtvaartnota. In april kon een zienswijze worden ingeleverd op Luchthavenbesluit reactie Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In oktober kon een zienswijze worden ingediend op “Notitie Reikwijdte en detailniveau-Voor het plan-MER voor de luchtruimherziening”. Hierna zal het ministerie antwoord geven op de ingeleverde zienswijzen. Bijgevoegd de Zienswijze plan-MER reactie

Kern van onze zienswijze is:

Bescherm de gezondheid van de inwoners en hun leefomgeving

Uw ministerie ambieert een land met slimme steden (Ambitie 2030): “De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat inwoners van steden gezond kunnen wonen, werken en ontspannen. Hierbij horen onder andere een betere luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme en gezonde inrichting van de stad". Deze ambitie dient voorop te staan bij beslissingen die genomen worden in het kader van de luchtvaartnota en de luchthavenbesluiten.

Win het vertrouwen van de inwoners terug

Wij zien de volgende oorzaken:

Inwoners zien hun inspanning in burgerparticipatie onvoldoende terug in beleid.

De overheid draaide in het verleden om de gezondheidseffecten heen.

In het verleden werd vliegen enkel in het kader van vermeende economische baten bekeken. Een sterk verouderde en onjuiste benadering. Want wie wil dag en nacht de geluidsoverlast van de vliegtuigen ervaren? Wie is bereid om de gezondheidseffecten van luchtvervuiling zoals de verhoogde kans op dementie, Parkinson en multiple sclerose te accepteren?  Wij verwachten dat uitbreiding van vliegverkeer op termijn leidt tot effecten die de beoogde economische baten teniet doen. De dichtbevolkte gebieden rondom vliegvelden verliezen hun aantrekkelijke karakter. Een goede kwaliteit van de leefomgeving is essentieel voor regionale economie en een gezond woon- en vestigingsklimaat.

Uw beleid in het kader van de luchtvaartnota en de luchthavenbesluiten zal enkel succesvol zijn als u de gezondheid van de inwoners centraal stelt en u de complexe materie transparant maakt. Er is  behoefte is aan toegankelijke, heldere normen, berekeningen en handhavingspunten.

Uw ambitie vraagt om een fundament: transparante handhaving op basis van actuele normen en betrouwbare metingen en berekeningen.

 

 

 

 

0
Shares