Skip to main content

Afgelopen maand is het vliegverkeer boven de wijk opnieuw toegenomen.

De leefkwaliteit van Hillegersberg erodeert. Afgelopen maand is het vliegverkeer over de wijk Hillegersberg flink toegenomen en daarmee de overlast. Bewoners maken zich zorgen over het gemak waarmee dit plaatsvindt. Ongeveer tot 2 jaar geleden werd er nauwelijks geluidsoverlast waargenomen.

In de afgelopen weken is de overlast van de commerciële lijnvluchten sterk toegenomen. Afwijkende vluchtroutes zijn momenteel zodanig frequent dat de leefbaarheid in Hillegersberg ernstig verstoord wordt. Het betreft het startend verkeer van baan 06. Vluchten gingen bijna structureel dichter langs de wijk. Gemiddeld werd bijna dagelijks over de wijk gevlogen. Onderhoud aan de Kaagbaan op Schiphol zou de oorzaak zijn. De luchtverkeersleiding mag een vliegtuig van de vertrekroute afhalen zodra (overdag) een hoogte van circa 600 meter bereikt is, in bijzondere gevallen mag dit ook op lagere hoogte. De afgelopen periode gebeurde dit om het Rotterdamse verkeer vrij te houden van landend verkeer dat vanuit het zuiden naar Schiphol vliegt.

Het gemak waarmee de luchtverkeersleiding vluchten over de wijk stuurt baart de bewoners van Hillegersberg zorgen. Het luchtruim wordt steeds drukker en wij kunnen ons levendig voorstellen dat het steeds vaker voor zal komen dat er op last van Schiphol afgeweken zal worden van de voorgeschreven routes. Wij zijn van mening dat dit niet ten koste mag gaan van de leefkwaliteit in Rotterdam. Onder geen beding mogen vluchten over de wijk plaatsvinden.

Gisteren is een brief naar Wethouder Langenberg en Wethouder Schneider verstuurd dat door het toegenomen vliegverkeer over de wijk de leefkwaliteit van de wijk wordt aangetast. De keuze om Wethouder Schneider te betrekken was een logische want wat heb je aan een woonvisie waarbij je de woningvoorraad van de stad wilt verbeteren terwijl de wijk erodeert door het toegenomen vliegverkeer. In de brief is een verzoek om een inhoudelijke reactie opgenomen.

De BRR is het overlegplatform van de overkoepelde partijen, hieraan nemen deel de gedeputeerde van de provincie Zuid Holland en de wethouders van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland. Verwachting is dat ze op 9 mei haar advies over het vliegveld naar buiten brengen.

Voor Hillegersberg is het niet gunstig wanneer de BRR het advies van de verkenner zal volgen; uitplaatsen van helikopter en deze geluidsruimte in vullen met vakantie vluchten. De huidige geluidsruimte is nog niet vol. De bewoners hebben de afgelopen tijd van de invulling van de geluidsruimte/ overlast mogen genieten. Deze keuze heeft impact op de leefkwaliteit van onze wijk.

Op 17 mei zal de Gemeente Rotterdam hierover vergadering en InHillegersberg heeft zich aangemeld om in te spreken.

Leefbaarheid: samenhang A13/A16

Uitbreiding van de luchthaven kan niet los gezien worden van de aanleg van de A13/A16. Beiden hebben een groot negatief effect op de leefkwaliteit. Bekend is dat wonen naast een snelweg kan leiden tot dementie, Parkinson, multiple sclerosis.[12] Maar ook tot astma, hart- en vaatziekten en kanker. De weg is al een feit, de verdubbeling van het aantal commerciële vluchten nog niet.

Standpunt

Een goede kwaliteit van de leefomgeving is in het belang van de regionale economie en een gezond woon- en vestigingsklimaat in de Rotterdamse regio. Een uitbreiding van het aantal commerciële vluchten van RTHA mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving. De luchthaven dient zich meer in te spannen om zich te richten op het echte zakelijke verkeer. Nu vinden er nog veel vakantievluchten plaats en is het zakelijke profiel de afgelopen jaren niet sterker geworden. Een afname van het aantal vakantievluchten biedt ruimte voor zakenvluchten. Uitbreidingsplannen van RTHA dienen in samenhang gezien te worden met andere ontwikkelingen in de regio zoals de geplande aanleg van de snelweg A13/A16. Beide hebben immers majeure effecten op de leefomgeving. Naast geluidsoverlast is hierbij vooral ook de luchtvervuiling een groot punt van zorg. Omdat de leefkwaliteit niet geborgd kan worden, dient geen toestemming gegeven te worden voor het uitbreiden van de milieugebruiksruimte.

 

pdfbrief RTHA afname leefkwaliteit aan Wethouders PJ Langenberg R Schneider 02052017.pdf516.24 KB

pdfBijlage 1 recente flight tracks brief RTHA afname leefkwaliteit Wethouders PJ Langenber R Schneider 02052017.pdf1.07 MB

pdfBijlage 2 brief RTHA-afname leefkwaliteit 02052017 Bijlagen 1-5 brief RTHA Wethouder PJ Langenberg 10042017 Rapport Verkenner.pdf1.48 MB

pdfBijlage 2 brief RTHA-afname leefkwalitet 02052017 brief RTHA aan Wethouder PJ Langenberg 10042017 rapport verkenner.pdf396.09 KB

0
Shares