Skip to main content

Inspreken inzake RTHA bij Statencommissie Verkeer en Milieu

Eerder in april heeft de bewonersorganisatie ingesproken inzake RTHA bij de Statencommissie, zo ook tijdens de openbare vergadering van de Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid van gemeente Rotterdam van 17 mei jongslede. Op woensdagochtend 24 mei 2017 was er opnieuw gelegenheid tot inspreken inzake RTHA bij Statencommissie Verkeer en Milieu bij Hotel Wings te Rotterdam. 

Hieronder volgt de inspreektekst:

Geachte Statenleden,

Bewonersorganisatie InHillegersberg vertegenwoordigt 7000 huishoudens in het Molenlaankwartier en Oud Hillegersberg. 110-morgen ligt tussen deze wijken en Schiebroek en namens hen mag ik ook inspreken. Het DNA van de bewonersorganisatie is het behoud van leefkwaliteit. Behoud van leefkwaliteit is niet vanzelfsprekend.

De informatievoorziening  voor onze wijk was niet sterk. Daarom is op 10 januari samen met de Gebiedscommissie HIS en andere bewonersorganisaties een avond georganiseerd. Dit was de eerste keer dat de bewoners van Hillegersberg inhoudelijk over de plannen zijn geïnformeerd. Opvallend was dat er relatief veel jonge mensen aanwezig waren. Hun motivatie; ze willen hun gezin en kinderen gezond laten opgroeien. Conclusie van deze avond. De leefkwaliteit in de wijk erodeert door de cumulatie effecten van aanleg A13A16, toegenomen verkeer op de Molenlaan en toegenomen commerciële vliegverkeer. Er zijn nauwelijks gegevens over luchtkwaliteit. Deze is nu al matig. De beschikbare gegevens zijn berekend middels modellen of komt van een meetpunt van ver weg. Verder is er draagvlak voor helikopterverkeer en niet voor de uitbreiding van vakantievluchten. De waargenomen overlast van een helikopter is een andere dan die van een commerciële lijnvlucht.

Natuurlijk willen we dat de stad economisch wordt versterkt. Ook Hillegersberg heeft baat bij een  goede economie maar wel waarbij er sprake is van een duurzame economische groei.

Netzoals het traumacentrum is ook InHillegersberg niet benaderd door de verkenner.

Afgelopen maanden is het me opgevallen dat er erg makkelijk over de impact van het vliegverkeer heen wordt gestapt. Bewoners moeten niet zeuren. Het valt allemaal wel mee. Als bewoner ervaar ik sinds 2 a 3 jaar vliegverkeer. Ik heb hier niet voor gekozen en vind het helemaal niet meevallen. Ook twijfel ik net als vele medebewoners over de economische onderbouwing. Het rammelt. Ook het participatie proces verdient geen schoonheidsprijs. Op papier zal het vast wel kloppen maar wanneer je op het allerlaatste moment wordt uitgenodigd voor bijeenkomst dan wordt veel flexibiliteit verwacht. Of de participatie wordt bereikt doordat je zelf het iniatief hebt genomen om deze bijeenkomst met de Gebiedscommissie te organiseren.

Recentelijk is de overlast van het vliegverkeer wederom toegenomen door het onderhoud aan de Kaagbaan. Ik ben geschrokken van het gemak waarmee de luchtverkeersleiding uit 020 de vluchten over de wijk stuurt. Af en toe vliegen de vliegtuigen heel laag en op vreemde plekken. Ook viel het me op hoe vaak vluchten afwijken. Daarmee zal het me niet verbazen wanneer deze afwijkingen niet terug komen in de meetgegevens omdat de meetpunten op het gangbare vliegverkeer is afgesteld.

Wat me nog meer heeft verbaasd is dat de stad Rotterdam nauwelijks tools heeft om de afwijkende vliegtuigen te beïnvloeden maar wel de negatieve impact mag dragen. Wat is hiervan nu het voordeel voor Rotterdam of de regio? Is dat duurzame economische groei?

Door de verkenner wordt gesproken over het versterken van het zakelijk profiel van de luchthaven binnen de huidige milieuruimte.  Wanneer de helikopters worden uitgeplaatst en ingevuld met vakantievluchten dan zal dat grote impact hebben op de leef kwaliteit van de wijk.

Er is geen draagvlak bij bewoners voor uitbreiding van het commerciële vliegverkeer, ook niet nadat het helikopter verkeer is uitgeplaatst.

Resumerend;

Waarom gelden de duurzaamheidsregels voor de haven, de stad en haar bewoners maar wat geldt voor luchthaven?

InHillegersberg staat voor behoud leefkwaliteit. Er is geen draagvlak voor het uitbreiden van het aantal commerciële vluchten. Ook niet wanneer de helikoptervluchten worden uitgeplaatst. Wanneer deze uitbreiding plaatsvindt erodeert de wijk. Daarmee zal de stad waarschijnlijk actieve en betrokken bewoners gaan verliezen. Bewoners die de stad vooruit willen helpen. Het soort bewoner die de stad Rotterdam in haar woonvisie graag wil behouden of aantrekken.

De eerste resultaten van onderzoek “impact van fijn stof op gezondheid” zijn bekend. Deze zijn niet positief en daarmee een reden voor terughoudendheid. De luchtkwaliteit van het gebied is nu al matig. Van de volksvertegenwoordiging mag je verwachten dat ze haar burgers beschermd.

We maken ons zorgen over de luchtkwaliteit in de wijk. Daarom hebben wij, als actieve en betrokken bewoners, een bewonersiniatief ingediend waarbij bewoners fijnmazig de luchtkwaliteit (fijn stof PM 2,5) in hun wijk kunnen meten. Dit iniatief is vorige week door de Gebiedscommissie HIS goed gekeurd. Dat houdt in dat bewoners in de wijken 110-morgen, Schiebroek, Molenlaankwartier en Oud Hillegersberg de luchtkwaliteit gaan meten. Hierdoor wordt er meer bekend en kan de nul van de Economische onderbouwing worden ingevuld.

Dank u

In 2007 waren er 14.000 vliegbewegingen van lijndiensten en in 2016 waren dat er 17.000. In 10 jaar tijd is het aantal vliegbewegingen van lijndiensten met 3000 gestegen. Het aantal passagiers is in 10 jaar tijd verdubbeld van 880.000 passagiers in 2007 naar  1,6 miljoen in 2016. Nu wordt in het rapport bij het uitplaatsen van het helikopterverkeer gesproken over extra 8000-9000 vluchtbewegingen ofwel (commerciële) lijnvluchten. Dat zijn grote en overlast veroorzakende vliegtuigen.

Contact: Info@InHillegersberg.nl

pdf2017-05-24 Inspreken BO InHillegersberg RTHA.pdf544.56 KB

0
Shares