Skip to main content

DCMR klachterrapportage 2017 en afwijkende vluchtroutes

DCMR Jaarrapportage 2017, Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Het rapport is opgesteld door de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). De jaarrapportage is opgesteld om aan de hand van meldingen en resultaten van geluidmetingen inzicht te geven in de geluidimpact van RTHA op de omgeving. 

Het totaal aantal meldingen in 2017 was ruim 16.000. Er waren 174 klachten over de helikopters tegenover 14.000 klachten over het commerciƫle vliegverkeer. Een van de conclusies in het rapport is dat er een toename van meldingen komt uit woonplaatsen ten oosten en noorden van de luchthaven, waaronder Hillegerberg-Schiebroek.

DCMR analyse

Vertrekroutes in Theorie 

vertrekroutes theorie

Vertrekroutes in de praktijk

vertrekroutes praktijk

 

Er worden een aantal oorzaken hiervan gezien :

  1. Toename aantal nachtvluchten: Na de invoering van het nachtregime in 2001 is na een aanzienlijke afname weer een groei in het aantal nachtvluchten waarneembaar, 1029 nachtvluchten in 2017.
  2. Het piekgeluid wordt steeds hoger: waarden gemeten op de Veldkersweg in Schiebroek liggen tussen de 80 en 90 DB, maar ook regelmatig boven de 90 DB. De gemiddelde berekende geluidbelasting ligt weliswaar rond de 52 DB per jaar. In de wet- en regelgeving wordt voor piekgeluid van het vliegverkeer geen eisen gesteld.
  3. Afwijken van de vastgestelde route op een hoogte onder 3000 ft, 914 meter (veelal te herleiden naar interferentie met Schipholverkeer);
    De huidige luchtruimindeling biedt onvoldoende ruimte om vliegroutes voor RTHA te definiƫren die vrij liggen van het luchtvaartverkeer van Schiphol. Om die reden wijkt een deel van het luchtvaartverkeer met vertrek van RTHA voortijdig af van de route.
  4. De meldingen in Hillegersberg - Schiebroek zijn toegenomen. Van rond de 2000 naar 2700 overdag en van 243 naar 291 in de nacht. Veel omwonenden klagen over vliegtuiglawaai, vliegtuigen die over hun huis vliegen, waar ze dat vroeger niet deden. De vliegtuigen vliegen steeds langer laag, wijken af van de routes en leveren zo veel meer hinder op. Handhaving op routeafwijkingen ontbreekt. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kan altijd opdracht geven van de route af te wijken omwille van veiligheid. De interferentie met het Schiphol -verkeer is de voornaamste reden voor afwijken. En die interferentie zal alsmaar toenemen als Schiphol en RTHA blijven uitbreiden.

Daarnaast is er medio 2014 al een wijziging in de vertrekroute in noord-oostelijke richting geweest. Door veranderende vliegtuigtypen moest de bocht anders worden gemaakt en aangesneden. Wij zien dit in Schiebroek doordat vliegtuigen meer over de wijk vliegen en dus meer herrie veroorzaken.

Een andere reden zou de gewijzigde hoogte bij de vertrekprocedure kunnen zijn waardoor vliegtuigen lager blijven bij de start (van NADP1 naar NADP2).

Bijgevoegd jaarrapportage en in figuur 5 vindt u de herkomst van de nieuwe melders. Deze komen uit Hillegersberg.

 

pdfDCMR_Jaarrapportage-meldingen-rtha_2017.pdf

0
Shares