Vliegverkeer

Voor velen is het nog steeds vliegveld Zestienhoven. Alles over Rotterdam The Hague Airport (RTHA), het luchthavenbesluit en de toekomstplannen. Wat gaat dit inhouden, wat betekent dit voor onze buurt?


Afgelopen maand is het vliegverkeer boven de wijk opnieuw toegenomen.

De leefkwaliteit van Hillegersberg erodeert. Afgelopen maand is het vliegverkeer over de wijk Hillegersberg flink toegenomen en daarmee de overlast. Bewoners maken zich zorgen over het gemak waarmee dit plaatsvindt. Ongeveer tot 2 jaar geleden werd er nauwelijks geluidsoverlast waargenomen.

Lees verder

Inspreken inzake RTHA bij Statencommissie

Op woensdagmiddag 5 april 2017 vergaderde de provincie over de uitbreidingsplannen van vliegveld RTHA. Het rapport van de verkenner werd hierbij ook besproken. Bewonersorganisatie InHillegersberg heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om tijdens deze vergadering in te spreken.

Lees verder

Provincie praat over plannen Rotterdam the Hague Airport

Woensdag 5 april, 14.00 uur – 16.00 uur, vergadert de provincie in het Provinciehuis in Den Haag over de uitbreidingsplannen van het vliegveld RTHA. Het uitbreidingsplan van het vliegveld is het enige onderwerp op de agenda. Meer informatie is te vinden op de website van het Rotterdams milieucentrum.  Klachten over vliegverkeer kunnen direct op de website van het DCMR worden gemeld.   

Lees verder

Standpunt uitbreidingsplannen RTHA

Standpunt bewonersorganisatie InHillegersberg uitbreiding vliegveld Rotterdam the Hague airport (RTHA)   Inleiding Rotterdam the Hague airport is van plan om het aantal reizigers uit te breiden van 1,7 miljoen naar 2,9 miljoen. In 2025 wil het vliegveld twee keer zo groot zijn als nu.[1] Het aantal vluchten zal toenemen van 60 naar 110 vluchten per dag. Dat betekent dat het aantal vliegbewegingen toeneemt van 50.000[2] naar 90.000[3]. Een leefbaar Hillegersberg is in het belang van Rotterdam

Lees verder

Voorbereiding reactie uitbreidingsplannen RTHA

In navolging op de bewonersavond van 10 januari jongstleden is de bewonersorganisatie InHillegersberg met betrokken bewoners op 1 februari bijeengekomen voor een vervolgoverleg.  Tijdens het overleg is allereerst gezamenlijk vastgesteld dat er veel onrust is onder de bewoners van de wijken Hillegersberg en Schiebroek naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van luchthaven Rotterdam/RTHA (tijdens overleg waren er ook vertegenwoordigers uit de wijk Schiebroek aanwezig). Met bijvoorbeeld als gevolg dat het aantal leden van BTV Rotterdam Airport gestaag groeit (ligt inmiddels rond de 700). Wel met de opmerking dat opvalt dat veel wijkbewoners nog niet op de hoogte zijn van...

Lees verder

InHillegersberg homepage
Copyright © 2022 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians