inloopavond groeiwensen vliegveld RTHA

Afgelopen dinsdag 1 november was er een inloopavond met verkenner Joost Schrijnen voor vragen over de groeiwensen van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. InHillegersberg heeft ook een aantal vragen ingeleverd. Tot het einde van deze week kunnen vragen worden ingeleverd. Daarna worden ze gegroepeerd en beantwoord. Deze informatiefase is 18 november afgerond. Hierna volgen een consultatie en adviesfase waarbij een regionaal standpunt wordt geformuleerd. Naar verwachting is dit alles al in februari afgerond. Afgelopen jaar hebben meerdere bewoners ons benaderd vanwege het toegenomen vliegverkeer. Dit verkeer wordt als hinderlijk ervaren.  

Planning

Rotterdam The Hague Airport wil halverwege 2017 een aanvraag indienen voor een nieuw luchthavenbesluit. Daar zijn meerdere redenen voor maar de belangrijkste is de behoefte aan meer milieugebruikersruimte of met andere woorden RTHA wil het aantal vliegbewegingen uitbreiden. Verdubbelen, wel te verstaan! Deze zomer wordt door de staatssecretaris Dijksma een beslissing genomen over de uitbreiding of niet. Dit valt onder het nieuwe luchthavenbesluit en is dan voor 10 jaar geldig. Meer informatie ten behoeve van dit luchthavenbesluit is te vinden op de luchthavenbesluit leeswijzer.

Bewonersorganisatie InHillegersberg heeft de onderstaande vragen ingeleverd, daarbij rekening houdend dat het vliegverkeer inmiddels de afgelopen jaren al is toegenomen. 

Onze vragen gaan met name over geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Hoe wordt dit meegenomen in het traject? Rotterdam heeft de afgelopen jaren flink geinvesteerd in de verplaatsing van de haven naar onder andere de Maasvlakte 2, voor de aanleg van de A16 Rotterdam gelden duidelijke normen: "niet horen, zien of ruiken" en sinds kort is de milieuzone voor vervuilende auto's in de stad van kracht. Hoe zien de milieudoelstellingen er in de groeiscenario's van het RTHA vliegveld eruit en hoe worden die gehandhaafd?

Vragen:

Het vliegtuigverkeer van en naar RTHA is de afgelopen jaren al flink toegenomen.

ontwikkeling passagiers

(bron: pagina 37 - Economische onderbouwing groeiambitie, Schiphol groep, 15 januari 2016)

Wij merken dat ook in Oud-Hillegersberg en Molenlaankwartier in de ochtend vanaf 7 uur en rond de middag er regelmatig vliegtuigen te horen zijn. De ambitie om het vliegverkeer nog eens te verdubbelen heeft zeker een impact op de buurt waar wij wonen. Is dat onderzocht? 

Hoe is bij uitbreiding de nul-situatie gedefinieerd? Vanuit genomen besluiten en is daarin meegenomen de aanleg van de A16 Rotterdam? Geldt dat voor geluid, (extra)fijnstof en compensatie natuur in de MER (Milieu Effect Rapportage)?

In hoeverre worden de belangen van omwonenden meegenomen?

Wie heeft er baat bij uitbreiding van het vliegverkeer?

Hoe wordt de leefkwaliteit van de wijken Molenlaankwartier en Oud-Hillegersberg meegewogen?

Steeds vaker wordt door vliegtuigen van de route afgeweken. Dat kan oplopen tot 60% van het vliegverkeer. Daardoor wordt door de bewoners het vliegverkeer anders ervaren. Is meegenomen in de MER (Milieu Effect Rapportage) dat niet aan de routes wordt gehouden?

De handhaving van het vliegverkeer is nu niet adequaat. Hoe wordt de handhaving effectiever voor de huidige en toekomstige situatie?

Voor een vliegveld als RTHA verwacht je dat er relatief meer wordt gemeten (geluid en uitstoot) omdat het vliegveld zo dicht op de bewoonde buurten ligt ten opzichte van de andere (grotere en snel groeiende) vliegvelden in Nederland, zoals bijvoorbeeld Eindhoven Airport. Is dat ook zo? We hebben tot nu toe slechts enkele geluidsmeetpunten kunnen vinden en die staan niet in onze buurt. Trouwens ook niet op de plaatsen waar de meeste overlast wordt waargenomen.

Tot slot hebben we hier een kort overzicht gemaakt van de informatie die we tot nu toe hebben verzameld. Aanvullingen zijn welkom!

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares