Inspreken inzake RTHA bij Statencommissie

Op woensdagmiddag 5 april 2017 vergaderde de provincie over de uitbreidingsplannen van vliegveld RTHA. Het rapport van de verkenner werd hierbij ook besproken. Bewonersorganisatie InHillegersberg heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om tijdens deze vergadering in te spreken.

De vergadering is terug te zien op de website van provincie Zuid Holland. De inspraak van bewonersorganisatie InHillegersberg begint op 57:40.

Op RTV Rijnmond wordt het advies van de verkenner bondig verwoord: "Als Rotterdam The Hague Airport (RTHA) het aantal vluchten wil uitbreiden, moet onder meer het helikopterverkeer worden verplaatst. Alleen dan is er mogelijk genoeg draagvlak onder omwonenden en andere tegenstanders, stelt een verkenner die de meningen het afgelopen jaar heeft gepeild.

RTHA wil al jaren het aantal vluchten uitbreiden. Het vliegveld hoopt in 2025 op 2,9 miljoen passagiers. In 2015 waren dat er 1,7 miljoen.

Overlast
Tegenstanders zijn bang voor geluidsoverlast en milieuvervuiling. Voorstanders zien juist kansen voor de metropoolregio, omdat uitbreiding meer werkgelegenheid en toerisme kan opleveren."

Hieronder de inspraaktekst van Bewonersorganisatie InHillegersberg inzake RTHA bij Statencommissie Verkeer en Milieu in de Landschapszaal van het Provinciehuis te Den Haag.

Geachte Statenleden,

Goedemiddag, mijn naam is Margreet Hovenkamp en ik ben voorzitter van de Bewonersorganisatie InHillegersberg. Het DNA van de bewonersorganisatie is het behoud of verbeteren van leefkwaliteit van de wijk. Behoud van leefkwaliteit is niet vanzelfsprekend. De bewonersorganisatie vertegenwoordigt 7000 huishoudens in het Molenlaankwartier en Oud Hillegersberg.

Afgelopen jaar benaderde verschillende bewoners de bewonersorganisatie in verband met toegenomen vliegverkeer. Sinds 2 jaar wordt er een duidelijke overlast van de commerciële lijnvluchten ervaren.

In december jl heeft een onderzoeksbureau de mening van de bewoners onderzocht. De meerderheid, 56% van de bewoners, wil geen groei van het aantal commerciële vluchten. 26% van de bewoners wenst dat het aantal commerciële vluchten krimpt. Verder wordt er nauwelijks overlast van helikoptervluchten ervaren.

De informatievoorziening voor onze wijk was niet sterk. Daarom is op 10 januari samen met de Gebiedscommissie HIS en andere bewonersorganisaties een avond georganiseerd. Dit was de eerste keer dat de bewoners van Hillegersberg inhoudelijk over de plannen van het vliegveld zijn geïnformeerd. Opvallend was dat er relatief veel jonge mensen aanwezig waren. Hun motivatie; ze willen hun gezin en kinderen gezond laten opgroeien. Ook was opvallend dat na deze informatie voorziening de aanwezigen negatiever in de uitbreiding van het vliegveld staan. Bewoners zijn met name bezorgd over geluidsoverlast, fijn stof blootstelling en cumulatieve effecten (A13A16).

Goede wijken zijn voor een stad belangrijk als economische en maatschappelijke motoren. Voorbeelden hiervan zijn Amsterdam Zuid, in Den Haag Statenkwartier en Vogelwijk. In Rotterdam zijn deze wijken schaars, in dit rijtje horen Hillegersberg en Schiebroek. Met de huidige plannen verniel je deze wijken en loopt een stad uiteindelijk leeg.

Ik ben verbaasd dat in het rapport wordt uitgegaan van het gelijk blijven van de milieugebruiksruimte. In het bedrijfsleven wordt vanwege de klimaatakkoorden steeds gewerkt aan reductie. Waarom wordt dit uitgangspunt niet gehanteerd bij het vliegveld? Het kader “dat de milieugebruiksruimte gelijk moet blijven” terwijl het bedrijfsleven werkt aan reductie, snap ik daarom niet.

De overlast betreft het aantal commerciële lijnvluchten en weinig mensen ervaren last van de helikoptervluchten. In het rapport van de verkenner staat het voorstel om de helikoptervluchten uit te plaatsen en deze gebruiksruimte in te vullen met commerciële lijnvluchten. De overlast gaat over het aantal lijnvluchten, niet de helikoptervluchten. Kunt u mij iets uitleggen voordat u naar mijn mening vraagt?

Wat is nu daadwerkelijk de impact van het verplaatsen van de helikoptervluchten en de uitbreiding van het aantal commerciële lijnvluchten. Het staat niet duidelijk in het rapport van de Verkenner. 

Mijns inziens, een handige beleidsmatige truc, die vrij spel geeft voor het uitbreiden van het vliegveld.

Laat ik het eens proberen. In 2007 waren er 14.000 vliegbewegingen van lijndiensten en in 2016 waren dat er 17.000. In 10 jaar tijd is het aantal vliegbewegingen van lijndiensten met 3000 gestegen. Echter, het aantal passagiers is in 10 jaar tijd verdubbeld van 880.000 passagiers in 2007 naar 1,6 miljoen in 2016. Nu wordt in het rapport bij het uitplaatsen van het helikopterverkeer gesproken over 8000-9000 vluchtbewegingen ofwel (commerciële) lijnvluchten. Deze komen erbij. Dat zijn grote en overlast veroorzakende vliegtuigen. Kunt u uitleggen wat dat betekent voor de wijk? Als deze interpretatie juist is, dan leg ik het uit als een enorme groei en daarmee overlast! Deze impact wordt nergens uitgelegd en verwoord in het rapport. Laat ik duidelijk zijn; we willen geen groei van het aantal commerciële lijnvluchten. Deze vluchten geven nu al teveel hinder in de wijk.

We zijn een voorstander van duurzame groei en behoud van de leefkwaliteit voor het belang van de stad Rotterdam. Dat houdt ook in dat het vliegveld zijn verantwoordelijkheid neemt. De milieugebruiksruimte kent een dalende trend.

Dank u

 

pdf2017-04-05 Inspreken Bewonersorganisatie InHillegersberg RTHA.pdf409.75 KB

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2022 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares