Skip to main content

Kamerbrief van 28 november Besluitvorming luchthavens

Op 28 november heeft Minister Van Nieuwenhuizen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een overzicht van de tijdlijn van de besluitvorming rond luchthavens waaronder Rotterdam-The Hague Airport. De Minister heeft eerder de tweede kamer op de hoogte gebracht over het adviestraject rondom Rotterdam-The Hague Airport. Het adviestraject is afgerond en de regio heeft een advies aangeboden.

 

In de brief wordt de stand van zaken rondom 3 vliegvelden weergegeven. Daarnaast wordt een tijdspad van Lelystad Airport, Eindhoven Airport en Rotterdam-The Hague Airport aangegeven. Hieronder het verwachte tijdspad van de Minister uit de brief.

In deze brief geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aan: “Ik wacht nu de aanvraag voor een Luchthavenbesluit van de luchthaven af. Die aanvraag zal vergezeld gaan van een definitief MER en een definitieve economische onderbouwing (en MKBA). Op dat moment zal ik inhoudelijk een afweging maken op basis van alle informatie die er ligt en vervolgens de formele besluitvormingsprocedure starten om te komen tot vaststelling van het Luchthavenbesluit. Met dit traject is circa een jaar tot anderhalf jaar gemoeid. De luchthaven heeft aangegeven dat de aanvraag voor een Luchthavenbesluit naar verwachting niet eerder dan medio 2019 gedaan zal worden.”

 

Kamerbrief_Min_IenW_28112018_tijdlijn-besluitvorming-luchthavens-lelystad-eindhoven-rotterdam.pdf

of gebruik de link

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2018/11/28/tijdlijn-besluitvorming-luchthavens-lelystad-eindhoven-rotterdam

 

 

0
Shares