InHillegersberg - Participatie

  Voor de bewonersorganisatie InHillegersberg is een van de belangrijke speerpunten het contact met de achterban. Dat is met name ook belangrijk omdat de gemeente Rotterdam grote prioriteit legt bij de participatie door de bewoners. InHillegersberg wil daarin een organisatie zijn die zo goed mogelijk opvangt wat er leeft bij de bewoners, wensen doorgeeft, initiatief kan nemen in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, kortom doorgeven, faciliteren. In deze rubriek delen we alle activiteiten waarbij we een beroep doen op de bewoners zoals bewonersavonden en algemene ledenvergaderingen.

  ALV van 3 maart wordt verzet

  In het InHillegersberg magazine stond in de aankondiging dat er op maandag 3 maart een Algemene Leden Vergadering (ALV) is gepland.
  Op dit moment wordt er veel tijd en aandacht besteed aan de verkiezing voor de Gebiedscommissie.

  Workshop

  U bent betrokken buurtbewoner.

  Heeft goed contact met de buurt en weet graag wat er gaande is in de wijk.

  Het lukt u niet altijd om te achterhalen wat er speelt of wat er in de toekomst aan een bepaalde situatie gedaan wordt. U weet ook niet goed waar u moet zijn voor meer informatie.

  Vervolg ALV

  Bestuurswisseling

  Aftredende bestuursleden zijn Ingrid Douwes en Jaap Cuperus. Maria Kuster was in het bestuur secretaris en wordt adviseur beleid. Frans Elderson is in zijn nieuwe rol als bestuurslid secretaris. Hartelijk dank en welkom!

  “Natte palen, droge voeten” is de titel van de presentatie van Sieb de Jong van de Commissie Grondwater tijdens de ALV. Hij gaat in op de achtergronden na een stukje geschiedenis van de wijk. De 3 oorzaken van paalrot zijn de verlaging van het polderpeil, lekkende riolering en bemalingen. Op 16 juli is de

  ...

  Bewonersinformatiemarkt inHillegersberg

  Bewonersinformatiemarkt inHillegersberg op woensdagavond 25 november bij the American International School of Rotterdam.
  Het thema: veiligheid. Er worden diverse workshops gegeven.
  De uiteindelijke agenda wordt binnenkort gedeeld op deze website en via Twitter en Facebook
  Een van

  ...

  Bewonersinformatiemarkt agenda

  Onze allereerste bewonersinformatiemarkt gaan we woensdagavond 25 november houden bij de American International School van half 8 tot 10 uur. We hebben gekozen voor een actueel thema: veiligheid.

  Uw input is daarbij gewenst, dus hierbij alvast het verzoek tot het invullen van een korte enquête

  Presentaties tijdens bewonersavond en ALV

  Paul Scheublin praatte ons bij over de laatste stand van zaken A13A16. De aanwezigen hebben zeer geïnteresseerd toegehoord. Er werden kritische vragen gesteld en beantwoord. Eindconclusie was dat er goede resultaten zijn behaald bij het zoeken naar de beste inpassing van de weg in onze wijken en dat de weg nu op basis van het actuele tracébesluit zal worden aanbesteed. Rijkswaterstaat liet baanbrekend onderzoek uitvoeren naar de gevolgen voor grondwater voor de wijk. Lees

  ...

  Bewonersavond en ALV 29 juni

  Nieuws

  Donderdagavond 29 juni vanaf 8 uur wordt er een bewonersavond en ALV georganiseerd. Inloop half 8 en de locatie is dit keer de Fonteinkerk. Het programma alsook enkele specifieke onderwerpen zijn terug te vinden in de nieuwsbrief die in het Molenlaankwartier en Oud-Hillegersberg wordt verspreid. Hieronder is de digitale versie en de stukken voor de ALV.

  Uitspraak Raad van State A16 Rotterdam

  Vandaag heeft de Raad van State het besluit gepubliceerd en de afdeling bestuursrechtspraak heeft de bezwaren ongegrond verklaard, op één na, maar dat leidde niet tot aanpassing van het Tracébesluit. Dat is jammer en daarmee is er gedaan wat er kon. Door deze uitspraak is er geen verder beroep meer mogelijk.

  LHiS – luchtmeetnet gebied Hillegersberg-Schiebroek

  De bewonersorganisatie InHillegersberg heeft subsidie aangevraagd en gekregen van de Gebiedscommissie om in de wijk luchtkwaliteit te meten. Zowel Schiebroek als 110-Morgen doen mee aan dit project.

  Bewoners! HiS: verkiezingen maart 2018

  Bewoners! HiS is een samenwerking van de vijf bewonersorganisaties in Hillegersberg-Schiebroek. Vijf bewonersorganisaties, in vijf, van elkaar verschillende, wijken. Bewoners! HiS heeft vanaf 2014 twee zetels in de gebiedscommissie en neemt daar een unieke plaats in.

  Digitalisering archief: project 1 het Prentenkabinet

  Dit eerste project gaat over het Prentenkabinet, het kernarchief voor Hillegersberg. Dit initiatief is in 1932 tot stand gekomen dankzij Chris van den Berg. Namens vereniging Oud-Hillegersberg en Rotteban is over een periode van 16 jaar (tot 1948) een waardevolle cultuurhistorische collectie tot stand gekomen. 

  Luchtmeetnet Hillegersberg- Schiebroek

  Vorig jaar zijn we gestart met het iniatief “Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek (LHIS)”. Het concept is eenvoudig. Bewoners plaatsen een meetapparaat in de tuin. Een sensor meet iedere minuut het gehalte fijnstof PM 2,5 op 30 plekken in de wijk. Daarnaast wordt NO2 iedere 4 weken met behulp van Palmesbuisjes op 16 plekken in de wijk gemeten.

  Luchthavenbesluit RTHA

  Op dit moment zijn de ontwikkelingen rondom luchthavens en uitbreiden van vliegverkeer volop in het nieuws. Binnenkort zal Minister van Nieuwenhuizen van Ministerie Infrastructuur een beslissing nemen over het luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

  Algemene Ledenvergadering

  Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Leden Vergadering op maandag 25 juni in de Toorop Mavo, Tooroplaan 8, 3055VG te Rotterdam. U kunt u fiets in de fietsenstalling op het schoolplein plaatsen. We beginnen om 20 uur en we sluiten de avond af met een Hillegondabiertje.

  Neem uw mobiele (smart) telefoon mee voor de interactieve sessie. We vragen aan u wat u belangrijk vindt voor de wijk.

  logo

  Bewonersorganisatie

  Volg ons op